Narzędzia jakościowe w branży motoryzacyjnej - Moduł I - SPC, MSA   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną na temat narzędzi jakościowych oraz ich zastosowania, a także zdobywają praktyczne umiejętności podczas ćwiczeń i warsztatów prowadzonych w trakcie kursu.
Adresaci szkolenia
kadry kierowniczej, technologów, konstruktorów oraz inżynierów jakości, pełnomocników oraz auditorów systemów zarządzania jakością, członków zespołu FMEA, pracowników działów jakości, a także pozostałych osób zaintersowanych zastosowaniem narzędzi jakości
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie-na-szkolenie

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem podstawowych narzędzi wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej.
Program szkolenia
- SPC – statystyczne sterowanie procesem
1. Podstawowe definicje SPC
2. Zmienność procesu i jej przyczyny
3. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutowych
4. Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych
5. Rozkłady występujące w procesach
6. Omówienie wskaźników zdolności - Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk
7. Interpretacja wyników 
- MSA – analiza systemów pomiarowych

• Podstawowe pojęcia związane z MSA
• Przyczyny niedokładności pomiarów
• Skutki błędów pomiarów
• Wielkość błędu pomiarowego
• Powtarzalność a odtwarzalność
• Rozrzut wyników pomiarów
• Rodzaje analizy MSA
- Analiza systemów pomiarowych dla cech mierzalnych
- Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej
• Wymagania co do systemu pomiarowego
Opis metodyki szkolenia
warsztaty, ćwiczenia, wykład
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- profesjonalne materiały szkoleniowe, 
- gwarancję jakości, 
- poczęstunek kawowy, 
- po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie certyfikatów firmy INCERT, 
- rabat na następne szkolenia firmy INCERT w wysokości 10%.

Dodatkowo wszyscy nasi Klienci w ramach oferty specjalnej mają możliwość skorzystania ze szkolenia ”Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 (Akredytacja IRCA A17070)” w cenie 2.790,00 zł netto.
Martyna Wenszka , tel 914694553 , szkolenia@incert.pl