MS Excel 2010 - Tabele przestawne jako efektywne narzędzie analizy biznesowej   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
MS Excel - szkolenie z wykorzystania funkcji Tabele przestawne.

Wymagania:
•obsługa systemu MS Windows XP lub MS Windows Vista
• znajomość zagadnień opisanych w szkoleniu ”MS Excel szkolenie dla osób początkujących”
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawowe umiejętności związane z MS Excel i potrzebują nauczyć się obsługi tabel przestawnych, które są niezbędne w pracy z dużą ilością danych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia wysyłać można za pomocą formularza ze strony www.inwestycjawkadry.info.pl, 
formularza na stronie www.ftts.pl, telefonicznie: 222131609, faxem: 222660269, 
a także mailowo: szkolenia@ftts.pl
Cel szkolenia
Osoby, które ukończą szkolenie nabędą poniższe umiejętności:
•tworzenie tabel przesawnych
•agregowanie danych na różnych poziomach
•obliczanie udziałów procentowych, wartości skumulowanych, etc.
Program szkolenia
•Tabele przestawne – omówienie zalet
•Przegląd zastosowań tabel przestawnych w oparciu o typowe
pytania biznesowe.
•Przygotowanie danych
•Tworzenie oraz przenoszenie tabeli
•Omówienie elementów tabeli:
- obszar wierszy
- obszar kolumn
- miary
- obszar strony
•Modyfikacja tabeli
•Stary oraz nowy widok tabeli przestawnej
•Tworzenie agregatów na podstawie wybranej funkcji
•Sortowanie danych (proste i zaawansowane)
•Filtrowanie danych:
- w oparciu o miarę
- w oparciu o wymiar
- tworzenie raportów typu ”Top 10”
•Omówienie mechanizmu grupowania danych
•Tworzenie własnych podsumowań
•Odświeżanie danych:
- ręczne
- automatyczne
- opóźnione
•Tworzenie wykresów przestawnych:
- zmiana tabeli w wykres i vice versa
- modyfikacja zakresu danych
- zmiana typu
- formatowanie
- linie trendu
•Ręczne oraz automatyczne formatowanie danych oraz tabeli
•Drukowanie tabeli
•Omówienie funkcji WEŹDANETABELI
•Praca z bazami wielowymiarowymi (OLAP)

Zaprezentowany program szkolenia, podlega pełnej modyfikacji na życzenie Klienta.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, opartych na rzeczywistych przykładach z praktyki biznesowej (Case studies).
Ćwiczenia wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie z pełnym oprogramowaniem.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat firmy FT Training & Software potwierdzający zdobyte umiejętności.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W trakcie szkolenia zapewniamy materiały niezbędne do ćwiczeń. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość konsultowania konkretnych problemów z trenerem. Każdy uczestnik otrzymuje również podręcznik renomowanego wydawnictwa (m.in. Helion, PWN) z zakresu tematyki danego szkolenia.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w warsztatach.
tel 222131609 , biuro@ftts.pl