MS Access - Efektywna praca z bazą danych   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują lub będą wykorzystywać program MS Access do gromadzenia i przechowywania danych. Skierowane jest również do osób, które w swojej pracy przetwarzają dane i tworzą raporty na podstawie danych.
Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili wykorzystywać w praktyce program MS Access do przechowywania danych. Wyszukiwanie informacji tworzenie raportów nie będzie problemem. Uczestnicy nauczą się importować dane do Accessa z innych źródeł oraz projektować własne tabele i proste bazy danych.
Program szkolenia
1. Najważniejsze informacje o bazach danych i programie MS Access

* Przechowywanie danych – dlaczego Access a nie Excel
* Najważniejsze elementy bazy danych – tabele, kwerendy, formularze i raporty
* Przygotowanie danych

2. Wprowadzanie i wyszukiwanie danych

* Wprowadzanie danych bezpośrednio do tabeli
* Import danych do Accessa ze źródeł zewnętrznych (Excel, plik tekstowy)
* Tabele połączone
* Tworzenie formularzy do wprowadzania i przeglądania danych
* Sposoby wyszukiwania informacji – stosowanie filtrów

3. Kwerendy w MS Access

* Jak uzyskiwać informacje z bazy danych za pomocą kwerend
* Szybkie tworzenie wydajnych kwerend
* Kwerendy wybierające i grupujące

4. Raporty w MS Access

* Prezentowanie danych za pomocą raportów
* Przygotowanie raportów do wydruku
* Wydruk etykiet adresowych na podstawie danych z bazy

5. Wprowadzenie do projektowania i tworzenia baz danych w programie MS Access

* Projektowanie tabel – właściwości pól
* Relacje (powiązania) pomiędzy tabelami
* Klucze
* Formularz startowy i opcje uruchamiania bazy
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Biorąc udział w organizowanych u nas szkoleniach uczestnicy otrzymują:

* wiedzę przekazywaną przez doświadczonego trenera
* materiały szkoleniowe, ćwiczenia
* materiały piśmiennicze
* ciepły lunch
* kawę, herbatę i poczęstunek w trakcie przerw
* możliwość kontaktu po szkoleniu i konsultacji ze specjalistami naszej firmy
Ewelina Szerszeń , tel 327350222