Montaż i postprodukcja filmowa Adobe Premiere   Powrót

Minimalna ilość uczestników 4 os.
Maksymalna ilość uczestników 8 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Doświadczony reżyser filmowy i nagradzany montażysta podzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami przy pracy nad realnymi filmowymi projektami. Wychodząc z założenia, ze montaż jest przede wszystkim sztuka opowiadania historii.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Montaż i postprodukcja filmowa- Adobe Premiere adresowane jest do wszystkich rozważających na serio rozpoczęcie kariery montażysty oraz dla osób zainteresowanych tematem filmu i montażu.
Forma przyjmowania zgłoszeń
zgłoszenie poprzez stronę www.szkolenia.itmedia.pl lub bezpośrenio u opiekuna szkolenia
Cel szkolenia
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, by po jego ukończeniu uczestnik był w stanie samodzielnie wykonać wszystkie podstawowe prace związane z montażem, postprodukcją i udźwiękowieniem krótkiego filmu – teledysku, reklamy, wywiadu, reportażu.
Program szkolenia
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE I:
SLIDESHOW

Co można zrobić przy pomocy samych zdjęć?
Prezentacja wybitnych przykładów slideshow.
Import zdjęć: kontrola czasu trwania i wielkości.
Umieszczanie i prosta edycja zdjęć na timelinie.
Tryby wklejania Insert i Overwrite.
Etapy pracy montażysty: selekcja / układka / kosmetyka

Metody selekcji:

eksplorer
Bridge CC
tryb storyboard Premiere CC
praca w sekwencji roboczej

Układka:

wprowadzenie do dramaturgii.
podstawowe, uniwersalne reguły dramaturgiczne – sposoby konstruowania historii
układanie surowej całości z klocków

Kosmetyka:

rytm, docinanie – narzędzie Ripple Edit
dissolve, fade in/out
praca na obwiedni przezroczystości/głośności
przejścia Video Transitions
animacja klatek kluczowych skali, pozycji, rotacji i przezroczystości
presety / szablony efektów
zagnieżdżanie sekwencji do korekcji koloru i bardziej zaawansowanych efektów

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE II:
WYWIAD
Wprowadzenie do montażu wywiadów:

praca ze spisanym tekstem na papierze
budowanie dramaturgii, reżyseria wywiadu

Podstawy pracy z ruchomym obrazem:

sterowanie odtwarzaniem w monitorach podglądu
wyznaczanie IN/OUT points

Podstawy pracy z dźwiękiem w Premiere CC:

wiązanie/rozłączanie dźwięku synchronicznego z obrazem
split edit – osobne sklejki dla obrazu i dźwięku
clip volume/track volume
praca z Audio Mixerem
zasady masteringu
nadawanie ścieżkom efektów dźwiękowych

Zagadnienia montażowe przydatne przy wywiadach:

stosowanie flashy i wyciemnień do przecinania setki
stosowanie przebitek do przykrycia cięć
użycie ujęć ”odrzuconych”
dźwięk tła zapewniający kontynuację

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE III:
OBRÓBKA DŹWIĘKU
WPROWADZENIE DO AUDITION CC
Integracja Premiere CC z Audition CC
Podstawy zaawansowanej pracy z dźwiękiem:

peak, normalizacja, kompresja
czyszczenie, usuwanie drobnych zgrzytów
odszumianie, wzbogacanie
zaawansowane filtry dźwiękowe
tryb wielościeżkowy

Korzystanie z bazy danych dźwięków i podkładów muzycznych

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE IV:
TELEDYSK
Wprowadzenie do montażu teledysków.
Prezentacja wybitnych przykładów.
Zaawansowane narzędzia edycyjne:
Trim, Slip/Slide, Rate Stretch
Manipulacja czasem:
Speed/Duration, Time Warp
Zaawansowane techniki montażowe:
strobo / przeniki na wielu warstwach / flash i wyciemnienia
Montaż wielokamerowy:

techniki kręcenia teledysku ”na żywo”: synchroniczny obraz z kilku kamer
synchronizacja źródeł na ścieżkach z dźwiękiem
edycja na żywo obrazu z 4 kamer
precyzyjne poprawki w montażu narzędziem SLIP

TYPOGRAFIA W FILMIE:

Wprowadzenie do narzędzia Titler Premiere CC
Podstawowe zasady typografii filmowej.
Przygotowanie plansz czołowych/końcowych.
Przygotowanie animowanej listy płac.
Przygotowanie tłumaczenia/subtitles.
Integracja z Adobe Photoshop CC i Adobe AfterEffects CC

WPROWADZENIE DO AFTER EFFECTS CC:

Czym jest compositing?
Prezentacja przykładów.
Integracja Adobe Premiere z After Effects
Interfejs użytkownika
Import źródeł
Tworzenie nowej kompozycji
Idea pracy na warstwach
Animowanie podstawowych właściwości
Zarządzanie klatkami kluczowymi
Używanie szablonów animacji

EKSPORT FILMU:
ADOBE MEDIA ENCODER CC

Eksportowanie do popularnych formatów i na popularne nośniki: internet, DVD, BluRay
Korzystanie z presetów
Różnica między kontenerem a kodekiem.
Optymalizacja eksportu pod kątem wielkości/jakości pliku

Zapraszamy Montaż i postprodukcja filmowa Adobe Premiere
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia przy komputerze, większość to ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem wykładowcy. Szkolenia prowadzone są w małych 5-8 osobowych grupach. Każdy uczestnik ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe.
Małgorzata Skoczek , tel 226797878