Mediacyjny niezbędnik dla Menagerów, profesjonalistów i właścicieli Firm   Powrót

Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Każdy wybór ma swoje konsekwencje.
Nawet decyzja o wyborze szkolenia będzie kształtować naszą przyszłość ponieważ na jednym szkoleniu zdobędziemy wiedzę która pozwoli wznieść naszą firmę na kolejny poziom, a na innym szkoleniu stracimy czas i pieniądze.
Adresaci szkolenia
Nasze referencje, nagrody, certyfikaty i rekomendacje można znaleźć na stronie internetowej: www.Leaders-Perspectiv.com.pl

Niniejsze szkolenie skierowane jest jedynie dla menagerów i właścicieli firm.
Forma przyjmowania zgłoszeń
• telefonicznie: 794715691
• mailowo: biuro@Leaders-Perspectiv.com.pl
Cel szkolenia
Zdobycie praktycznej wiedzy dzięki której:
1.Nabędziemy podstawową wiedzę na temat Mediacji.
2.Uzyskamy umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania sporów.
3.Zapoznajemy, się jak pomimo różnic zdań zakończyć konflikt równocześnie zachować
Dobre relacje ze współpracownikami.
4.Poznajemy narzędzia, ułatwiające polubowne rozwiązywanie sporów oraz metod 
Prowadzenia dialogów opartego na potrzebach obu stron.
5.Zwiększymy swoją efektywność w rozwiązywaniu problemów.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom na nabycie podstawowej wiedzy o mediacji, koniecznej menadżerom, specjalistom HR oraz osobom ,na co dzień pracującym w zespołach pracowniczych do uzyskania umiejętności bez konfliktowego rozwiązywania sporów. Uczestnicy poznają sposoby, jak pomimo różnicy zdań zakończyć konflikt zachowując równocześnie dobre relacje ze współpracownikami, poznają narzędzia, ułatwiające porozumiewawcze rozwiązywanie sporów oraz metody prowadzenia dialogu opartego na potrzebach stron.
Mediacja!- najlepsza metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga
Stroną we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz
Dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.
Program szkolenia
-Zasady prowadzenia mediacji
-Komunikacja, techniki wykorzystywane w mediacji
-Jak inteligentnie prowadzić dialog
-Prawna sfera mediacji
-Przyczyny, źródła, działania, przy konfliktach w organizacji
- Umiejętności mediacyjne- narzędzia pracy mediatora
Marcin Rejch , tel 794715691 , biuro@leaders-perspectiv.com.pl