Master Your Presentation Skills - Business Expert Academy- jęz. ang. prezentacji-szkolenie otwarte   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Jednodniowe warsztaty językowe - intensywne, w pełni interaktywne praktyczne sesje szkoleniowe z wykorzystaniem metody ”total immersion” (całkowite zanurzenie w języku), a także różnorodnych metod aktywizujących ułatwiających płynne przyswajanie treści.
Adresaci szkolenia
Ścieżka rekomendowana jest pracownikom firm, dla których jednym z priorytetów zawodowych jest umiejętność profesjonalnego przekazywania informacji, lub też efektywnego prezentowania (wystąpienia publiczne) określonych planów działania oraz koncepcji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warsztatów językowych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem: sekretariat@business-expert.pl formularza zgłoszeniowego.
Cel szkolenia
Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa na jednodniowe warsztaty językowe poświęcone sztuce prowadzenia efektywnych prezentacji w języku angielskim pt. ”Master Your Presentation Skills” organizowanych w ramach Business Expert Academy. 

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie umiejętności językowych niezbędnych do przygotowania przyciągających uwagę prezentacji lub innych wystąpień publicznych w języku angielskim. Ścieżka ta rekomendowana jest pracownikom firm, dla których jednym z priorytetów zawodowych jest umiejętność profesjonalnego przekazywania informacji, lub też efektywnego prezentowania określonych planów działania oraz koncepcji.

Szkolenie otwarte prowadzone przez Centrum Business Expert to intensywne oraz w pełni interaktywne praktyczne sesje szkoleniowe z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących ułatwiających płynne przyswajanie nowej wiedzy (m.in.: ćwiczenia praktyczne, materiały audio/wideo, studium przypadku, burza mózgów, mini-gra symulacyjna).


Minimalny wymagany poziom zaawansowania językowego uczestnika szkolenia to poziom średnio-zaawansowany (B1 wg Europejskiej Skali Umiejętności Językowych znanej jako CEFR). Osobom zainteresowanym Koordynator ds. Metodyki zaleca wypełnienie testu kwalifikacyjnego

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności związanych z przygotowaniem skutecznej prezentacji, zarówno w obszarze leksykalnym (słownictwo tematyczne), jak i w obszarze strukturalnym oraz metodycznym (m.in.: praktyczne wskazówki dotyczące kompozycji prezentacji, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody wzbudzania zainteresowania oraz angażowania audytorium, najczęstsze błędy podczas prezentacji) umożliwiających przygotowanie poprawnego językowo, a zarazem efektywnego wystąpienia. 

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim. Uczestnicy będą w stanie w interesujący i poprawny leksykalnie sposób dokonywać wprowadzenia do tematu prezentacji, prezentować jej plan, rozwijać część główną prezentacji poprzez właściwe sygnalizowanie kolejnych części, następnie w sposób czytelny rozwijać je, odwoływać się do różnorodnych pomocy audiowizualnych (prezentować i omawiać wykresy oraz schematy), a także efektywnie podsumowywać i kończyć swoje wystąpienia.
Program szkolenia
Ramowy program szkolenia:

Types of presentation
The six steps of effective presentation-golden rules
Structuring presentation (introduction, transition, conclusion)
Describing graphs, charts & trends
Presenting & interpreting visual aids 
Stress management techniques
Body language & Voice power
Handling the question and answer session
Rapport building (understanding audience & managing hecklers)
Impact techniques-proven ways to get audience attention and keep it 
Cliches to avoid
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie otwarte w formie interaktywnych warsztatów językowych.

Dostępne terminy szkoleń*: 

GLIWICE

14.III.2015 / 18.IV.2015 / Godz. 9 00 - 16 00

KATOWICE
9.V.2015 Godz. 9 00 - 16 00
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat Business Expert Academy- Master Your Presentation Skills
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Koszt szkolenia: 320 zł / 1 dzień

Koszt szkolenia obejmuje: 

- udział w szkoleniu
- serwis kawowy
- lunch
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa Business Expert Academy
- konsultacje poszkoleniowe
- dostęp do Newsletter Business Expert
Warunki ukończenia szkolenia
Aktywny udział w szkoleniu.
Bogumiła Zimna , tel 604479597