Master Your Financial English Skills- Business Expert Academy-Język angielski-Finanse   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie specjalnie zostało zaprojektowane dla osób chcących zgłębić terminologię angielską z zakresu finansów .
Adresaci szkolenia
Szkolenie specjalnie zostało zaprojektowane dla osób chcących zgłębić terminologię angielską z zakresu finansów: osoby indywidualne jak i pracownicy firm na szkolenie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
W szkoleniu otwartym może wziąć udział każdy chętny uczestnik, osoba prywatna a także pracownik firmy wydelegowany do udziału w szkoleniu po wypełnieniu i przesłaniu do nas na adres sekretariat@business-expert.pl skanu formularza zgłoszeniowego
Cel szkolenia
Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które z racji swoich zainteresowań lub pracy
zawodowej mają potrzebę rozszerzenia angielskiej terminologii w zakresie finansów,
rachunkowości i bankowości.
Szkolenie poprawi Państwa umiejętność rozumienia tekstów zaczerpniętych z literatury
fachowej oraz umożliwi płynne posługiwanie się terminologią finansową. Wśród poruszanych
zagadnień znajdują się m.in.: finanse przedsiębiorstw, bilans, rachunek zysków
i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych, inwestycje, rodzaje kosztów i wiele
innych.
Program szkolenia
Money
Figures and numbers
Trends
Types of costs
Financial Reporting ( balance sheet, profit & loss account )
Banking
Taxation
The Stock Market
Raising Capital
Debt-Recovery and Credit Policy
Bankruptcy and Insolvency
Opis metodyki szkolenia
Warsztaty prowadzone w ramach Business Expert Academy to intensywne oraz w pełni interaktywne praktyczne sesje szkoleniowe z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących ułatwiających płynne 
przyswajanie nowej wiedzy (m.in.: ćwiczenia praktyczne, materiały audio/wideo, studium przypadku,
burza mózgów)
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat Business Expert Academy-Master Your Project Management Skills
Warunki ukończenia szkolenia
Aktywny udział w szkoleniu
Bogumiła Zimna , tel 604479597