Marketing ekologiczny   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak promować się jako firma przyjazna środowisku. Szkolenie jest BEZPŁATNE i realizowane w ramach projektu ”EKO-MARKETING W BIZNESIE”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, zainteresowani promowaniem własnego przedsiębiorstwa pod kątem ekologicznym.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu marketingu ekologicznego oraz podniesienie świadomości ekologicznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Program szkolenia
1. Wymagania prawne w zakresie ekologii w przedsiębiorstwach – 8 godz.
2. Rozwiązania proekologiczne w przedsiębiorstwach – 8 godz.
3. Strategie wykorzystywane w marketingu ekologicznym – 4 godz.
4. Skuteczne pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów w eko-firmie – 4 godz.
5. EKO-certyfikaty – 8 godz.
6. EKO-wizualizacja przedsiębiorstwa - 4 godz.
7. EKO Public Relations – 8 godz. 
8. E-marketing jako istotny element marketingu ekologicznego - 8 godz. 
9. Metody pomiaru efektów działań eko-marketingowych – 8 godz.
10. Marketing ekologiczny w praktyce, opracowywanie planu wdrażania działań w przedsiębiorstwie - zajęcia warsztatowe – 24 godz.
Szkolenie obejmuje 5 zjazdów weekendowych - sobota i niedziela po 8 godzin, łącznie 80 godzin zajęć. Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: www.ekomarketing.com.pl
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia prowadzone będą w praktycznych formach tak, aby zapewnić uczestnikom dostęp do wiedzy oraz umożliwić im podniesienie kompetencji oraz wymianę doświadczeń z zakresu marketingu ekologicznego na najwyższym poziomie, jak również w możliwie ”życiowy” sposób.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy po odbytym szkoleniu i doradztwie zdobędą kwalifikacje z zakresu marketingu ekologicznego, które zostaną udokumentowane w formie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i doradztwa.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Szkolenie składa się zasadniczo z dwóch części: merytorycznej oraz typowo praktycznej, podczas której uczestnicy będą pracowali nad dokumentami strategicznymi dla swoich firm. Każdy z uczestników skorzysta także z doradztwa powiązanego z tematyką szkolenia. Efektem szkolenia i doradztwa będzie opracowanie konkretnego planu działania dla przedsiębiorstwa uczestnika z zakresu marketingu ekologicznego.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach przez co najmniej 9 na 10 dni szkoleniowych (minimum 64 godz. zajęć), jak również uczestnictwo w doradztwie, w wyniku których opracowany zostanie konkretny plan działania z zakresu marketingu ekologicznego dla przedsiębiorstwa uczestnika.
Renata Laskowska , tel 914244073 , laskowska@gos-polska.pl