Kwalifikacyjny kurs pedagogiczyny   Powrót

Minimalna ilość uczestników 15 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
elem kursu jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i prawa oświatowego
Adresaci szkolenia
Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe (minimum licencjat) oraz jest zatrudniona w placówce oświatowej.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, poprzez e-mail oraz w siedzibie Ośrodka.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia realizują specjaliści – pracownicy akademiccy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu (druk MEN), które jest poświadczeniem uzyskania kwalifikacji równorzędnych z kwalifikacjami jakie zdobywa się po ukończeniu studiów podyplomowych (Rozp. MEN z dnia 19.11.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 200, poz. 1537).
Barbara Mrożek , tel 713735797