Kurs TRENERA. Nowoczesny SZKOLENIOWIEC. Kurs dydaktyczny.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie dające kwalifikacje do uczenia ludzi dorosłych
 
Adresaci szkolenia
Skierowane do osób:
- przygotowujących się do prowadzenia wykładów, szkoleń, kursów
- posiadających uprawnienia BHP, chcących zgodnie z prawem prowadzić szkolenia pracowników
- osób zainteresowanych tematyką prowadzenia nowoczesnych szkoleń
Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji do uczenia dorosłych osób. Zdobycie praktycznych umiejętności zainteresowania uczestników i przekazania wiedzy w sposób ciekawy i inspirujący do dalszej nauki.
Program szkolenia
1
Psychologia w procesie uczenia się - nauczania osób dorosłych

2
Elementy procesu uczenia się-nauczania dorosłych

3
Planowanie i organizacja różnych form szkolenia dorosłych

4
Projektowanie procesu dydaktycznego 

5
Formy i metody kontroli i oceny skuteczności

6
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
Opis metodyki szkolenia
wykład
pogadanka
prezentacja
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
CERTYFIKAT W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM potwierdzający zdobycie kwalifikacji do uczenia ludzi dorosłych
Dariusz Furtacz , tel 570417254