Kurs masażu II stopnia weekendowy 80h (70h praktyki)   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs Masażu II stopnia obejmuje masaże wywodzące się z masażu klasycznego: masaż sportowy, kontralateralny, izometryczny, relaksacyjny, odchudzający i drenaż limfatyczny
Adresaci szkolenia
Nasz kurs skierowany jest zarówno do hobbystów, jak również tych, którzy chcą pracować w zawodzie masażysty.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Rejestracja na stronie internetowej.
Program szkolenia
KURS MASAŻU II STOPNIA
Masaż sportowy

Teoria masażu sportowego
Ćwiczenia z masażu sportowego
Nauka masażu wybranych dyscyplin sportowych

Masaż relaksacyjny

Elementy szkolenia masażu relaksacyjnego
Masaż relaksacyjny w procesie odnowy biologicznej. Główne zasady i warunki wykonywania masażu relaksacyjnego. Rodzaje masażu relaksacyjnego.
Nauka masażu relaksacyjnego

Masaż izomeryczny

Nauka masażu izometrycznego mięśni kończyn górnych i dolnych, mięśni grzbietu, klatki piersiowej męskiej i mięśni brzucha
Masaż kontralateralny

Szkolenie z podstaw masażu kontralateralnego oraz jego miejsce w procesie rehabilitacji.
Drenaż limfatyczny

Podstawy anatomiczne i fizjologiczne drenażu limfatycznego. Kierunek przepływu chłonki w poszczególnych częściach ciała. Zasady stosowania drenażu limfatycznego. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania drenażu limfatycznego. Omówienie sposobu wykonywania drenażu.
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których uczestnicy zapoznają się z teorią masażu, a następnie przechodzą do ćwiczeń. Zajęcia praktyczne obejmują w sumie 80 godzin całego kursu
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Wszyscy uczestnicy kursu, którzy zdadzą egzamin końcowy otrzymują certyfikat, w języku polskim i angielskim, z wyszczególnieniem materiału jaki obejmował kurs, oraz z zamieszczoną oceną końcową, jak również zaświadczenie ukończenia kursu. Zaświadczenie jest wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Szkolenia uzupełniające:

* masaż bańką chińską
* masaż gorącymi kamieniami
* masaż stemplami ziołowymi
* masaż pałeczkami bambusowymi
Warunki ukończenia szkolenia
Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną - zaliczana w trakcie kursu przed komisją zewnętrzną, oraz teoretyczną - test z materiałów obejmujących cały zakres trwania kursu.
Magdalena Deptuła , tel 226221309