KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy sanitariusza medycznego w szpitalach i pozostałych placówkach służby zdrowia.
Adresaci szkolenia
Pracownicy służby zdrowia lub osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia
Forma przyjmowania zgłoszeń
formularz na stronie www.furtacz.pl w zakładce ZGŁOSZENIE
Cel szkolenia
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Program szkolenia
Program kursu to 240h. W tym 80h teoretycznych i 160h praktyk

Zajęcia teoretyczne – 80 godz.:
Ogólne wiadomości o człowieku.
Pierwsza pomoc.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych.
Opieka nad chorym w szpitalu. 

Zajęcia PRAKTYCZNE – 160 godz.:
Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala.
Opis metodyki szkolenia
Teoria 80
Praktyka 160
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy sanitariusza medycznego w szpitalach i pozostałych placówkach służby zdrowia.
Dariusz Furtacz , tel 570417254