Kurs Kadry - Specjalista ds. kadr (wersja e-learningowa)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Kurs kadry. Obowiązki pracodawcy od zatrudnienia do zakończenia stosunku pracy
Opis terminu szkolenia
Kurs dostępny w stałej ofercie. 
Uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta na platformie e-learningowej na 1 miesiąc (po dokonaniu zapłaty za szkolenie). 
Dostęp jest aktywny przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Uczestnik realizuje kurs w dogodnym dla siebie czasie i tempie.
Adresaci szkolenia
Osoby, które są zdobyć lub uaktualnić wiedzę za zakresu administrowania zatrudnieniem.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Poprzez formularz zgłoszeniowy na www.humano.pl (preferowana forma, uczestnik otrzymuje automatycznie potwierdzenie zgłoszenia wraz z danymi do płatności) lub poprzez formularz portalu inwestycja w kadry
Program szkolenia
Moduł I - Nawiązanie stosunku pracy
1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem
2. Umowy o pracę treść i zasady zawierania:
- umowa przedwstępna
- umowa na okres próbny
- umowa na czas określony
- umowa na czas nieokreślony
- umowa na czas wykonania zadania
- umowa na zastępstwo
3. Informacje do umowy o pracę
4. Inne umowy:
- umowa o zakazie konkurencji w trakcie i po zakończeniu stosunku pracy
- umowa o indywidualnej i wspólnej odpowiedzialności materialnej

Moduł II -Obowiązki pracodawcy
1. Obowiązki pracodawcy względem pracowników - zasady ogólne
2. Obowiązki pracodawcy względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą (akta osobowe)

Moduł III Uprawnienia pracownicze
1. Uprawnienia - zasady ogólne
2. Szczególne uprawnienia rodziców
3. Szczególne uprawnienia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością

Moduł IV Nieobecności pracownicze
1. Urlop wypoczynkowy nabywanie prawa i udzielanie
2. Urlop bezpłatny
3. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie
4. Urlop ojcowski
5. Urlop wychowawczy
6. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia
7. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia

Moduł V Czas pracy
1. Czas pracy - zasady ogólne
2. Systemy i rozkłady czasu pracy
3. Praca w porze nocnej
4. Praca w nadgodzinach
5. Praca w dniu wolnym od pracy
6. Praca w niedziele i święta
7. Dyżur pracowniczy
8. Czas pracy w podróży służbowej

Moduł VI Zmiana warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy o pracę
1. Zmiana warunków pracy i płacy (porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające)
2. Grupy chronione
3. Tryb rozwiązania umów o pracę
4. Zasady rozwiązywania umów o pracę
5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
6. Konsultacje ze związkami zawodowymi
7. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie i rozwiązanie umów

Moduł VII Zakończenie zatrudnienia
1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
2. Świadectwo pracy - tryb wydawania świadectwa i jego treść.

Dodatkowo:
- wzory druków dostępne na platformie

Szczegółowy program kursu dostępny na www.humano.pl
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie na platformie e-learnigowej zawiera prezentację treści merytorycznej uzupełnioną przykładami, wzorami dokumentów, ćwiczeniami dla uczestników.
W trakcie szkolenia uczestnik może zadawać pytania za pośrednictwem platformy.

Na koniec uczestnik rozwiązuje test sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie nauki.

Aby móc przetestować sposób realizacji szkoleń na naszej platformie elearnigowej, zapraszamy do zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi szkoleń.
Logowanie do platformy szkoleniowej na stronie: www.humano.pl
Login: demo2015
hasło: demo2015
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Uczestnik ma dostęp do treści szkolenia przez 1 miesiąc od uruchomienia. W tym okresie uczestnik realizuje szkolenie w dowolnym czasie i tempie. W okresie dostępu do szkolenia uczestnik może wielokrotnie odtwarzać treść szkolenia.
W okresie dostępu do szkolenia uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Po zakończeniu udziału uczestnik otrzymuje zaświadczenie w wersji papierowej zawierające informację o zakresie tematycznym zrealizowanego kursu.

Jako opcja dodatkowa do szkolenia uczestnik może zamówić materiały szkoleniowe w wersji papierowej (skrypt ok. 200 stron), które są wysyłane najpóźniej w drugim dniu roboczym po dokonaniu zapłaty.
Warunki ukończenia szkolenia
- zapoznanie się z treścią merytoryczną
- realizacja ćwiczeń
- zaliczenie testu końcowego weryfikującego zdobytą wiedzę.
Agnieszka Łapińska , tel 566230023 , szkolenia@humano.pl