Kurs Grafiki Komputerowej 50h   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne tak



Skrócony opis szkolenia
Żądnych poznania tajników wiedzy z zakresu Grafiki Komputerowej zapraszamy na kurs obejmujący 50 godzin magii tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Nie wahaj się! Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia!!!
Adresaci szkolenia
Bez ograniczeń
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmujemy:
- mailowo
- telefonicznie
- osobiście w Sekretariacie Szkoły - ul. Bagatela 13, Warszawa
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Grafik Komputerowy.
Program szkolenia
Pracujemy z pakietem Adobe CS6.

Program kursu:

Grafika rastrowa

• Adobe Photoshop - przeznaczenie programu 
• Budowa obrazu bitmapowego, rozdzielczości
• Przestrzenie barwne.
• Poruszanie wewnątrz programu.
• Tworzenie własnego koloru.
• Kadrowanie obrazów.
• Podstawowa korekta fotografii.
• Paleta Brushes. Definiowanie własnych pędzli
• Retusz.
• Selekcja.
• Selekcja na masce.
• Wypełnianie selekcji kolorem.
• Narzędzie Pattern i tworzenie własnych wzorów.
• Szparowanie, zasady i techniki.
• Typografia. Rodzaje fontów.
• Wprowadzenie tekstu i jego edycja.
• Praca na warstwach.
• Sposoby transformacji obiektów w selekcjach.
• Style warstw.
• Warstwa korekcyjna i jej opcje
• Tworzenie masek odcinania
• Maska wektorowa
• Praca na obiektach wektorowych
• Obiekty inteligentne

Grafika wektorowa

• Adobe Illustrator - przeznaczenie programu.
• Budowa obiektów wektorowych.
• Poruszanie wewnątrz programu,
• definiowanie i zapisywanie własnych ustawień.
• Tworzenie krzywych i ich edycja
• Przestrzenie barwne i podstawowe różnice między nimi.
• Wyliczanie wielkości dokumentów.
• Posługiwanie się narzędziami selekcji.
• Selection, Direct Selection, Group Selection, Lasso, Magic Wand, Pen).
• Pozycjonowanie obiektów na dokumencie. 
• Kopiowanie, wycinanie, wstawianie, duplikowanie obiektów.
• Paleta Stroke.
• Transformacje obiektów.
• Funkcje Expand.
• Wypaczanie obiektów.
• Tworzenie maski odcinania
• Atrybuty palety wygląd
• Tekst po ścieżce , tekst akapitowy, zwijanie tekstu wokół elementów graficznych
• Gradient i Gradient Mesh. Tworzenie obiektów z cieniem własnym.
• Narzędzie Eyedropper.
• Łączenie ewolucji i wypełnień gradientowych
• Efekty z zastosowaniem Funkcji Clipping Mas i Compound Path.
• Importowanie obiektów bitmapowych.
• Funkcje Live Trace. Edycja koloru.
• Stosowanie efektu transparencji, maski i tryby nakładania kolorów.
• Spłaszczanie transparencji. Rasteryzowanie obiektów.
Opis metodyki szkolenia
Liczba godzin: 50 
Zajęcia: wtorki i czwartki 16.30 - 19.40
Początek zajęć: 17 marca 2015 r.
Miejsce: ul. Bagatela 13, Warszawa
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia Kursant otrzymuje Zaświadczenie na drukach MEN o ukończeniu kursu. Potwierdza ono uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Grafik Komputerowy.
Sekretariat , tel 228644747 , studium@business-school.pl