Kurs emisji głosu. Szkolenie z emisji głosu.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 3 os.
Maksymalna ilość uczestników 8 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapoznanie z technikami artykulacyjnymi i oddechowymi w celu poprawy jego jakości pracy, niwelacji zmęczenia i uszkodzenia narządu głosu.
 
Adresaci szkolenia
Szkolenie Emisja głosu jest przeznaczone dla osób, które w pracy posługują się głosem jako narzędziem pracy ( np. nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy, handlowcy, rzecznicy prasowi, dziennikarze, politycy, trenerzy, sprzedawcy, księża)
Cel szkolenia
Uzyskanie i uzupełnienie wiadomości o tym jak: 

- dbać o głos aby unikać przeciążenia

- przygotować się do pracy z głosem

- mówić tak żeby ludzie ich słyszeli ( odpowiednio głośno)
Program szkolenia
- Budowa aparatu głosowego a wydobycie dźwięku
- Prawidłowy oddech 
- Rozluźnienie jako podstawa w pracy z głosem
- Rozgrzewka - przygotowanie aparatu mowy
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia dykcyjne
- Głos a psychologia
Opis metodyki szkolenia
filmy szkoleniowe, prezentacja, ćwiczenia, praca nad konkretnymi problemami.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckiem (HONOROWANY NA TERENIE UE)
Dariusz Furtacz , tel 570417254