KURS DIETETYKA I ODCHUDZANIE - Nova Kursy   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs ”Dietetyka i Odchudzanie” jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdrowiem i racjonalnym stylem odżywiania, które chciałyby zmienić swój profil zawodowy lub są zainteresowane rozwojem umiejętności w tym zakresie.
Opis terminu szkolenia
Tryb wieczorowy - zajęcia od 17:00 do 20:00.
Adresaci szkolenia
- Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności zawodowe 
- Osoby którym zależy na rozwoju osobistym 
- Osoby chcące zdobyć wiedzę nt. zdrowego odzywiania i zmienić swoje/innych nawyki żywieniowe.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Telefonicznie :796 400 122
On-line: http://novakursy.pl/kursy-dietetyka
Osobiście : Oławska 4, 50-123 Wrocław
Cel szkolenia
Podczas realizowanego programu, uczestnik kursu nabywa wiedzę z zakresu żywienia człowieka, anatomii oraz fizjologii układu pokarmowego, poznaje różne rodzaje diet, uczy się ustalania jadłospisu dla pacjenta indywidualnego, przeprowadzania wywiadów żywieniowych oraz zdrowotnych ze względu na różne parametry (również chorobowe), niefarmakologiczne metody leczenia różnych schorzeń, dietoterapię oraz dietoprofilkatykę chorób cywilizacyjnych XXI wieku. To zaledwie część programu, który podczas stopnia I oraz II jest realizowany. Oprócz wiedzy teoretycznej, jest możliwość realizacji ćwiczeń praktycznych takich jak : Badanie BIA (Analiza Składu Ciała) urządzeniem TANITA w porozumieniu z profesjonalnym gabinetem dietetycznym, nauka przeprowadzania badania oraz omawianie wyników, zakupy z dietetykiem, nauka czytania etykiet.
Program szkolenia
Program kursu

Wiadomości wstępne
Podział składników odżywczych oraz ich charakterystyka (białko, węglowodany, tłuszcze, składniki mineralne)
Dieta jako element profilaktyki zdrowia
Tabele wartości odżywczych
Anatomia, fizjologia układu pokarmowego
działanie układu pokarmowego
fizjologia trawienia oraz przyswajania składników odżywczych
hormony jelitowe
Wprowadzenie do dietetyki
schemat postępowania dietetycznego
zasady układania i ustalania jadłospisów
Normy Żywienia
Ogólna charakterystyka diet
diety niskokaloryczne, bogatoresztkowe, wysoko oraz nisko białkowe, diety eliminacyjne
Bilans wodno-elektrolitowy
ogólna charakterystyka
zasady nawadniania organizmu w różnych stanach chorobowych
Suplementacja
wskazania do stosowania suplementów
podział suplementów
Żywność zmodyfikowana genetycznie
charakterystyka, przykłady żywności
Zasady układania jadłospisów w praktyce
ćwiczenia
Ocena sposobu żywienia oraz stanu odżywienia
charakterystyka ze względu na różne rodzaje metod oceny m. in. wywiad 24h, wywiad zdrowotny, żywieniowy, metoda punktowa, BMI,
rodzaje pomiarów antropometrycznych
niedożywienie, czynniki ryzyka
Podsumowanie zajęcia praktyczne
ocena stanu odżywienia
różne diety
forma układania jadłospisów
prowadzenie konsultacji dietetycznej
zalecenia dla pacjenta
Opis metodyki szkolenia
Kurs Dietetyki i Żywienia Człowieka ma charakter całkowicie indywidualny. Małe grupy warsztatowe (6-12 osób) pozwalają na aktywną współpracę z wykładowcą. Absolwent kursu, może podjąć pracę w charakterze żywieniowca w zakładach żywienia zbiorowego, w zakładach gastronomicznych, w firmach cateringowych.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Kurs kończy się egzaminem z każdej części kursu. Po pozytywnych zdaniu obu części słuchacz otrzymuje zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- Dietetyka 
- zdrowe odżywianie 
- zmiana sylwetki 
- fitness
Warunki ukończenia szkolenia
Obecność na szkoleniach. 
Zdanie testu na zakończenie kursu.
Joanna Gołembiewska , tel 796400122 , golembiewska@nova.edu.pl