Komunikacja w zarządzaniu zespołem   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie swoim zakresem obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

- Narzędzia skutecznego komunikowania;

- Asertywność w komunikacji;

- Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi

Szczegóły w ofercie.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie trwa 3 dni, 15 godzin szkoleniowych. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych:

1. 16:00 - 16:45;
2. 16:45 - 17:30;
3. 17:30 - 18:15;
4. 18:30 - 19:15;
5. 19:15 - 20:00;

Przewidziana jest jedna 15 minutowa przerwa w trakcie zajęć.
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych tematyką prowadzenia zespołu i zarządzania grupą. Pragnących budować dobre relacje pracownicze i osobiste w oparciu o zasady skutecznej komunikacji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
telefonicznie - 508 356 358;
e-mail widoczny publicznie;
formularz zgłoszeniowy;
Cel szkolenia
Poprawienie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do budowania i zarządzania zespołem, a w szczególności:

- poprawa codziennej komunikacji w zespole,

- doskonalenie umiejętności wywierania wpływu dzięki wykorzystywanej argumentacji i perswazji,

- usprawnienie konstruktywnego motywowania zespołu,

- nabycie kompetencji radzenia sobie z konfliktem i sytuacjami trudnymi.
Program szkolenia
1. Znaczenie prawidłowej komunikacji w kontaktach interpersonalnych.

2. Narzędzia skutecznego komunikowania.

3. Bariery komunikacyjne.

4. Asertywność w komunikacji.

5. Zasady budowanie zespołu.

6. Motywowanie zespołu.

7. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi. 

8. Techniki psychomanipulacyjne.

9. Warsztaty pracy zespołowej.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowy, dlatego 75% planowanego czasu pracy stanowią ćwiczenia, które pozwalają w praktyczny sposób trenować omawiane zagadnienia.
Warunki ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w zajęciach.
Paweł Jakubas , tel 508356358 , solszkolenia@gmail.com