Komunikacja interpersonalna   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie obejmuje problematykę ogólnie pojętej komunikacji, zarówno w jej werbalnym jak i niewerbalnym kontekście.
Cel szkolenia
-Zdobycie umiejętności komunikowania się z ludźmi i wyrażania swoich emocji
-Zdobycie umiejętności formułowania wypowiedzi
-Poznanie, zrozumienie, pokonanie różnych typów barier komunikacyjnych
-Zapoznanie się z różnymi rodzajami technik manipulacyjnych i sposobami ich rozpoznawania
-Odczytywanie komunikatów niewerbalnych
Program szkolenia
Nauka o rodzajach komunikacji

1. Komunikacja werbalna

- Definicje i podział komunikacji
- Przebieg procesu komunikacji i jego zakłócenia
- Wyrażanie uczuć w sposób jawny i ukryty
- Bariery komunikacyjne
- Umiejętności ułatwiające komunikowanie się

2. Komunikacja niewerbalna

- Pojęcie komunikacji niewerbalnej
- Rodzaje komunikacji niewerbalnej
- Szumy komunikacyjne
- Zasady interpretacji komunikatorów niewerbalnych
- Praktyczna nauka rozwiązywania problemów

- Właściwe pokonywanie sytuacji stresowych
- Rozwiązywanie konfliktów
- Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
Anna Chmielewska , tel 789415060 , ac@szkolenia-lodz.com