Kierowanie Zespołem - trening menadżerski   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji oraz przekazywania i kontroli realizacji zadań oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Cel szkolenia
”Masz już odpowiednich zawodników. Co dalej? … Innymi słowy, trzeba nimi zarządzać.”


Nowoczesna firma potrzebuje menedżerów pracujących w nowym stylu, aby reagować na wyzwania w konfrontacji ze zmianami zachodzącymi w świecie biznesu.

Oczekuje się od nich właściwego wytyczania kierunku oraz przekazywania innym możliwości i chęci działania. 


Mają być bardziej liderami swoich zespołów niż osobami zarządzającymi. Być przewidującym strategiem, dobrym sprzedawcą swoich przekonań i trenerem swojej ekipy – taka jest główna rola lidera, który chce ciągle iść naprzód. Nasze szkolenie określa wpływ liderów na zespół i pozwala uczestnikom na wybór drogi, którą mają wybrać, aby zbudować umotywowany i produktywny zespół.
Program szkolenia
Quo vadis? - Profil skutecznego przywódcy.
Już na samym początku szkolenia uczestnicy wspierani przez trenera kreślą wzór skutecznego przywódcy, do którego chcieliby dążyć. 
Zidentyfikowane też zostają przeszkody i bariery na jakie mogą napotkać.
Co to jest zarządzanie/przewodzenie?
Rola menedżera a rola lidera.
Funkcje kierowania.
Czy planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola to już naprawdę wszystko co warunkuje osiąganie rezultatów?
Uświadomienie uczestnikom dodatkowych aspektów związanych ze skutecznym przewodzeniem zespołom pracowniczym.
Jak planować i organizować pracę w zespole (cele i zadania zespołu)?
Style kierowania.
Rzecz o zarządzaniu sytuacyjnym. 
Zła wiadomość: NIE MA WYTRYCHU, który sprawdzi się w każdych okolicznościach.
Dlaczego ludzie mówiący tym samym językiem często nie potrafią się porozumieć?
Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej grupy.
Jak efektywnie przekazywać polecenia ?
Motywacja – a cóż to takiego? 
Przegląd teorii motywacji.
Kiedy ludzie zaczynają pracować tylko dla pieniędzy?
Najskuteczniejsze narzędzia motywacji.
Pochwała vs. (motywująca) nagana.
Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialności w zespole ?
Ludzie unikają odpowiedzialności – gdzie tkwi przyczyna?
Skuteczne delegowanie.
Jeszcze delegowanie czy już spychologia?
Zasady delegowania.
Najczęściej popełniane błędy.
Kontrola – motywuje czy zniechęca?
Warunki konieczne do tego aby kontrola była motywująca.
Narzędzia kontroli.
Jak sprawić aby podwładni ”z radością” wypełniali raporty.
Efektywne zebrania ?
”Żadna wielka idea nie zrodziła się na meetingu firmowym, ale wiele głupich znalazło tam swój kres.”
Czy naprawdę musi nudno?
Najczęstsze błędy i sposoby ich unikania.
Uniwersalne i ponadczasowe prawa zarządzania.
Cztero-punktowa, skuteczna recepta na trwały sukces.
Poszukiwanie i kreowanie liderów.
Co odróżnia miernoty od prawdziwych przywódców?
Opis metodyki szkolenia
Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. 
Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenie prezentacji, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu nagrania video.

Metody szkolenia:
80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia 

mikro-wykłady,
symulacje
dyskusje moderowane, 
studia przypadków,
gry sytuacyjne, 
ćwiczenia,
autoprezentacje i odgrywanie ról.

Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.
Beata Motor , tel 696918316 , beata.motor@superszkolenia.pl