Infografika   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
Seminarium Infografika skuteczne metody przekazu składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przygotuje słuchaczy do samodzielnego analizowania danych, ich kompletowania, selekcji, przygotowania szkicu i realizacji infografik
Adresaci szkolenia
Dziennikarzy, którzy chcą poznać wydajniejsze od tekstu pisanego i mówionego formy komunikowania się
Grafików chcących wykorzystać swój talent w sztuce tworzenia informacji
Pracowników działów reklamy i marketingu, którzy chcą wykorzystać gra
Forma przyjmowania zgłoszeń
Złoszenie poprzez stronę www.szkolenia.itmedia.pl lub bezpośrednio u opiekuna szkolenia.
Cel szkolenia
Szkolenie umożliwia opanowanie prawidłowego tworzenia skutecznych, spójnych i komunikatywnych infografik na wszystkich etapach ich powstawania.
Program szkolenia
Program:

Czym jest infografika? Co wyróżnia infografikę z gamy rodzajów komunikacji wizualnej? Jakie są te rodzaje?
Historia infografiki w kulturze, religii i mediach.
Obrazowanie danych, opowiadanie obrazem, czy infodesign? Omówienie głównych trendów w światowej infografice
Rodzaje infografik. Typologia w skrócie. Jak uniknąć błędów stosując określony typ infografiki?
Etapy tworzenia infografiki. Rola zespołu w tym procesie. Organizacja pracy.
Język infografiki. Gramatyka i styl. Interakcja między jej elementami. Łączenie elementów w zdania równorzędne i zależne.
Kodowanie informacji do rozmiaru i koloru.
Funkcje koloru
Poprawna nawigacja. Następstwo czasu w infografice. Wpływ tych elementów na kształt i układ informacji.
Prawidłowa konstrukcja komunikatu wizualnego. Selekcja i redukcja jako zasada kreacji.
Percepcja infografiki. Jak kontekst kulturowy, doświadczenie, stereotypy może zniekształcić przekaz? I jak tego uniknąć?
Wpływ rozwoju mediów elektronicznych na ewolucję gatunku. Rola wielkości i rozdzielczości medium. Czym zastąpić brakujące miejsce?
Zmiany jakie niesie ze sobą wprowadzenie dotyku do obsługi interface’u użytkownika.
Kiedy należy unikać interakcji i dlaczego tak często?
Kryteria skuteczności infografiki.
Elementy komunikatu wizualnego.
Etyka w pracy infografika
Czy infografika może być elementem skutecznego komunikatu perswazyjnego?
Jak tworzy się infografikę dla Dużego Klienta Korporacyjnego krok po kroku? I dlaczego wprowadzanie zmian może być skutecznym narzędziem pracy?
Niemedialne zastosowanie infografiki. Przykłady.

Zajęcia praktyczne:

Przedstawienie tematu.
Podział słuchaczy na 2-4 osobowe grupy.
Praca w grupach pod okiem trenera.
Prezentacje gotowych szkiców.
Omówienie ewentualnych błędów i próba odnalezienia alternatywnych sposobów pokazania zagadnienia.
Organizator seminarium udostępnieni salę multimedialną, arkusze papieru, nożyczki, korektor, taśmę klejącą, kilka zestawów markerów w 4 kolorach.
Opis metodyki szkolenia
Udział w seminarium realizowany jest dla osób indywidualnych. W cenę szkolenia wliczony jest serwis kawowy, materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat
Małgorzata Skoczek , tel 226797878