Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ćwiczenia i warsztaty pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Cel szkolenia
GRUPA DOCELOWA:

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
pracowników administracji publicznej;
głównych księgowych;
kierowników działów finansowo-księgowych;
członków zespołów projektowych;
osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 1-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:
roli środków zewnętrznych w organizacji,
specyfiki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020,
krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania,
zasad sporządzania i kryterii oceny wniosków aplikacyjnych,
pomocy publicznej w nowym okresie programowania.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Program szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Środki unijne 2014-2020

-Pojęcie oraz rola środków zewnętrznych w organizacji.
-Jak przygotować plan działań fundraisingowych.
-Jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy.
-Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020.
-Nowe programy operacyjne.
-Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
-Najbardziej istotne zmiany w zakresie aplikowania (perspektywa na lata 2014 – 2020).
-Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych.
-Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej.
-Środki unijne dla poszczególnych branż.
-Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych.
-Przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
-Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych.
-Ocena wniosku aplikacyjnego (weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych).
-Pomoc publiczna w nowym okresie programowania.
Opis metodyki szkolenia
METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Prowadzący

Prawnik i ekonomista, doktorant, nauczyciel i trener, od ponad dziesięciu lat członek władz i fundraiser w kilu NGO-sach. Prowadził przygotowanie, aplikowanie, ocenianie i rozliczanie ponad 180 projektów (realizowanych przez NGO, JST, inne organy państwa) o łącznej wartości ponad 700 milionów złotych. Posiada praktyczną wiedze zdobytą zarówno jako faundraiser, jak i osoba działając a w imieniu osób indywidulanych i instytucji pełniących funkcje donatora (m.in.: jako pracownik etatowy ocenił ok. 120 wniosków o współfinansowanie projektów ”twardych” i ”miękkich” ze środków unijnych) .
Zakres usług wchodzących w szkolenie
SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.
Marta Kowalska , tel 613070149 , m.kowalska@iist.pl