Fotografia cyfrowa - marzec 2015   Powrót

 • Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne nie


  Skrócony opis szkolenia
  Fotografia cyfrowa
  Program szkolenia
  Adresaci szkolenia:
  Kurs jest adresowany do początkujących fotografów, jak również tych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić nabytą wcześniej wiedzę z zakresu
  fotografii cyfrowej.


  Cel szkolenia:
  Nabycie wiedzy o zasadach kompozycji, ujęć, kadrowania, oświetlenia i ekspozycji, a także wskazówki, praktyczne porady oraz przykłady na
  temat fotografowania. Kurs ma charakter praktyczny, zajęcia będą odbywać się w studio fotograficznym. 
  Organizator Kursu zapewnia materiały dydaktyczne, potrzebne do nauki.
  Każdy Uczestnik po ukończeniu Kursu otrzymuje Certyfikat oraz Zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


  Program kursu:

  1. Fotograficzny sprzęt cyfrowy.
  2. Kadr i kompozycja obrazu.
  3. Rola światła – ustawienia.
  4. Wykorzystanie możliwości fotografii cyfrowej.
  5. Ostrość zdjęć.
  6. Fotografowanie przyrody.
  7. Zdjęcia na spotkaniach okolicznościowych.
  8. Fotografowanie ludzi.
  9. Zapobieganie najczęstszym problemom.
  10. Drukowanie zdjęć.
  11. Recepty na udane zdjęcia.
 
Magdalena Rogalska , warszawa.szkolenia@apedukacja.pl