Excel 2007/10 poziom średniozaawansowany   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Kurs obejmuje pełne adresowanie komórek, sprawdzanie poprawności danych, korzystanie z zaawansowanych funkcji tekstowych, statystycznych, finansowych oraz funkcje logiczne i ich łączenie. Formatowanie warunkowe i korzystanie z filtra zaawansowanego.
Adresaci szkolenia
Kurs przeznaczony dla osób zatrudnionych w pracy biurowej, które chcą zwiększyć umiejętność obsługi i jeszcze efektywniej wykorzystywać program MS Excel 2007/10 (wymagana dobra znajomość obsługi komputera i podstawowa znajomość programu MS Excel 2007/10).
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zapisu na szkolenie można dokonać telefonicznie lub kontaktując się z nami mailowo. Dane do kontaktu: (42) 630 80 99, biuro@edukey.pl
Cel szkolenia
Nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel 2007/10 w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel 2007/10 w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Program szkolenia
1. Powtórzenie podstaw programu Excel

Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.
Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów.
Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie według typu danych.
Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
Nazywanie komórek i zakresów.

2. Formuły

podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
adresowanie względne i bezwzględne.
funkcje finansowe.
wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe).
funkcje logiczne.
funkcja warunkowa jeżeli.

3. Formatowanie warunkowe.
4. Wprowadzenie do formuł tablicowych
5. Sprawdzanie poprawności danych
6. Analiza danych
7. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów.
8. Drukowanie i jego opcje
Przygotowywanie arkusza do druku.
9. Zarządzanie skoroszytami
10. Tabele przestawne i wykresy przestawne

sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.

11. Makra. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
Opis metodyki szkolenia
warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Jeśli byłeś kiedyś na szkoleniu, które nie spełniło Twoich oczekiwań, to wiedz, ze u nas się to nie zdarza. Edukey daje gwarancję 100% satysfakcji. Sprawdź nas. Więcej dowiesz się na www.edukey.pl/gwarancja
Eliza Dyguda , tel 426308099