Ergonomia stanowiska pracy   Powrót

 • Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie tak
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących stanowisk pracy. Podaje także zasady, w oparciu, o które należy projektować stanowiska, aby ograniczać ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy. 
  Metodyka
  Adresaci szkolenia
  • Szkolenie dedykowane dla specjalistów z działów inżynierii produkcji, inżynierów procesów, logistyki wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, inspektorów BHP oraz innych osób, które mają lub chcą mieć wpływ na kształto
  Program szkolenia
  • Wprowadzenie do ergonomii
  • Podstawowe pojęcia związane z ergonomią
  • Rys historyczny ergonomii
  • Środowisko pracy i obszary zainteresowań ergonomii
  • Dokumenty i wymagania prawne w zakresie ergonomii
  • Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania
  • Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje
  • Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy
  • Ergonomia przy planowaniu przepływu produkcji
  • Ergonomia na stanowiskach biurowych
  • Zapoznanie z metodami KIM i REBA do oceny ryzyka schorzeń i dolegliwości
  • Ćwiczenia praktyczne związane z ergonomiczną oceną stanowisk pracy
  Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
  Uczestnicy dowiedzą się:
  • według jakich zasad należy kształtować ergonomicznie stanowiska pracy, aby pozwalały efektywnie tę pracę realizować i ograniczać znużenie
  • co przeszkadza w pracy, jakich postaw unikać i jak to robić w sposób praktyczny
  • jakich narzędzi używać, aby ograniczać ryzyko przeciążenia 
  • jak obiektywnie wykonać ocenę ergonomii stanowisk
  • jak planować i wdrażać działania korygujące dotyczące ergonomii 
  • jak ocenić skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy ergonomii
Joanna Bielewicz , tel 123971881