EKO Turystyka   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 18 os.
Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
Adresaci szkolenia
przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP z branży turystycznej i rekreacyjnej: hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki
Cel szkolenia
Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw branży turystycznej poprzez działania w obszarze ekologii. Projekt zakłada realizacje 2 dniowego szkolenia z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz ekoenergetycznych, jak również indywidualanego doradztwa.
Program szkolenia
Prawo w zakresie ochrony środowiska, obowiązki firm
Energia (minimalizacja zużycia energii, alternatywne źródła energii i możliwość ich zastosowania
Energia słoneczne, wiatrowa, wodna, ziemna, biomasa)
Systemy grzewcze, elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach
Zaopatrzenie w wodę
Gospodarka odpadami
Ekoturystyka (fotosafari, birdwatching, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dobre praktyki)
Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy
Analiza finansowa działań proekologicznych i możliwości dofinansowania działań ekologicznych
Ochrona środowiska a proces inwestycyjny

ZAKRES DORADZTWA

I INDYWIDUALNE DORADZTWO

Pierwsze indywidualne doradztwo (6 godzin na przedsiębiorstwo - przeprowadzone będzie w siedzibie firmy dla tych uczestników, którzy przeszli szkolenie z rozwiązań ”Ekologicznych i ekoenergetyczne” w przedsiębiorstwach turystycznych.
Podczas doradztwa uczestnicy będą wdrażać uzyskaną wiedzę szkoleniową w praktyce. Uczestnicy przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych (zawiera opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu). Po zrealizowaniu doradztwa sporządzony zostanie raport z udzielonej usługi i zostanie dopracowany Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych, który powinien zostać zatwierdzony przez kierownictwo firmy.

II INDYWIDUALNE DORADZTWO
Druga wizyta doradcy w firmie (3 godziny doradztwa na przedsiębiorstwo) - po pozytywnej ocenie, wizyta kończy się uzyskaniem certyfikatu ”EKOTURYSTYKA”. Podczas pierwszej wizyty doradcy zostanie zbudowany standard określający warunki z zakresu stosowania rozwiązań proekologicznych dla firmy. Doradztwo będzie dotyczyło przeprowadzenia audytu energetycznego i weryfikacji wdrożonych rozwiązań, a więc jeżeli firma spełni standard i założenia Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych otrzyma certyfikat ”EKOTURYSTYKA”.
Joanna Michewicz , tel 733150637 , ekoturystyka@pegazgroup.pl