Efektywny menedżer   Powrót

 • Minimalna ilość uczestników 2 os.
  Maksymalna ilość uczestników 12 os.
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  Praca właściciela i kierownika to praca z ludźmi i nad projektami. Każdy pracownik jak i projekt jest inny, w związku, z czym kompetencje menadżera powinny być szerokie tak, aby mógł on skutecznie realizować założone cele.
  Adresaci szkolenia
  właściciele i kadra kierownicza
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  email ze zgłoszeniem, dostępnym na www.credo.edu.pl
  Cel szkolenia
  Dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i umiejętności do efektywnego zarządzania zespołem handlowym obejmujących:
  · zadania menadżera,
  · komunikację w zespole,
  · praktyczne techniki zarządzania.

  KORZYŚCI DLA FIRMY I UCZESTNIKÓW 

  · Zespołowe uświadomienie sobie podstawowych zadań menedżera,
  · Wspólne rozpoznanie typów osobowości pracujących w firmie osób pod kątem dalszego przydzielania im zadań,
  · Twórcze poznanie narzędzi pracy menedżera,
  · Osobista możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia,
  · Dynamiczne zajęcia prowadzone przez inspirującego i praktycznego trenera.
  Program szkolenia
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  a. podstawowe zadania menadżera:
  - zarządzanie przez cele,
  - planowanie,
  - motywowanie,
  - ocena pracownika,
  - rekrutacja i selekcja,
  - określenie struktury organizacyjnej i przypisanie ról członkom organizacji
  b. style zarządzania,
  c. zarządzanie tradycyjne, a zarządzanie przez przywództwo.

  2. Komunikacja w zespole
  a. komunikacja werbalna i niewerbalna, 
  b. wzrokowcy, kinestetycy, słuchowcy,
  c. znaczenie przekazu dla skuteczności odbioru informacji oraz wykonywania poleceń,
  d. techniki polepszające zrozumienie przekazu (parafraza, zadawanie pytań, otwarcie na rozmówce),
  e. rola odległości w komunikacji.

  3. Techniki działania menedżera:
  a. skuteczne zobowiązania,
  b. udzielanie reprymendy, 
  c. pochwały.
  Opis metodyki szkolenia
  Zajęcia mają charakter warsztatowy:
  - 60% zajęć to twórcza praca w grupach
  - 40% zajęć to dynamiczne wykłady
Przemysław Siwula , tel 606221100 , credo@credo.edu.pl