Efektywne motywowanie pracowników z zastosowaniem BlitzGrow   Powrót

Minimalna ilość uczestników 15 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Jak zbudować utalentowaną firmę? Jak skutecznie motywować pracowników, żeby wykorzystywali swój potencjał w 100%? 

Jak motywować z wyobraźnią, ale… bez kosztowo? Czy istnieją narzędzia, które mogę wykorzystać tu i teraz?
Forma przyjmowania zgłoszeń
http://efektywnemotywowanie.evenea.pl/
Cel szkolenia
Jak zbudować utalentowaną firmę? Jak skutecznie motywować pracowników, żeby wykorzystywali swój potencjał w 100%? 

Jak motywować z wyobraźnią, ale… bez kosztowo? Czy istnieją narzędzia, które mogę wykorzystać tu i teraz? 
Jeśli interesują Pana/Panią te zagadnienia i chciałby Pan/Pani poznać

- skuteczne sposoby zarządzania kapitałem ludzkim
- sposoby rozwijania potencjału pracowników i wykorzystywania go w 100%
- pozafinansowe metody motywowania pracowników
- elastyczne formy zatrudnienia jako skuteczny motywator pracownika
Program szkolenia
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:

poszukują skutecznej metody podnoszenia wydajności i efektywności pracy,
poszukują sprawdzonej i skutecznej metody rozwoju pracowników,
potrzebują zbudować wysokowydajne zespoły specjalistów,
szukają skutecznych metod podnoszenia motywacji oraz kompetencji pracowników,
szukają bezpiecznej metody wdrożenia idei flexicurity w organizacji,
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? Po ich ukończeniu Uczestnicy/czki warsztatów:

zdobędą wiedzę, jakie czynniki wpływają na motywację pracowników i będą potrafiły ją wykorzystać w praktyce,
poznają innowacyjne, bezpłatne narzędzia BlitzGrow, służące motywowaniu pracowników i rozwijaniu ich kompetencji wzrostowych,
dowiedzą się, jak doskonalić kompetencje pracowników i efektywnie wykorzystywać ich zasoby,
poznają skuteczne metody pozafinansowego motywowania podwładnych
poznają elastyczne rozwiązania organizacji pracy i warunków umów,
poznają sposoby rzeczywistego godzenia pracy z życiem prywatnym/rodzinnym.
Prawne aspekty flexicurity

jaki rodzaj umowy wybrać aby najlepiej wykorzystać korzyści płynące z flexicurity
jak zgodnie z prawem pracy skutecznie powiązać wynagrodzenie pracownika z jego efektywnością i wydajnością
jakie możliwości ustalania wymiaru i norm czasu pracy przewidują przepisy prawa pracy
jak wykorzystać telepracę w służbie idei flexicurity
jak nowe regulacje prawne sprzyjają elastycznej organizacji pracy i form zatrudnienia
Agenda szkolenia:

1. Co to jest BlitzGrow™ i jak może zmienić życie zawodowe Twoje i Twojej firmy?
2. Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników i jak to wykorzystać w praktyce?
3. Employer Branding - jak skutecznie zbudować markę firmy, w której zechcą pracować najlepsi?
4. Elastyczny system pracy jako silny motywator pracowników
5. Wpływ warunków zatrudnienia i systemów motywacyjnych na rezultaty pracowników (organizacji)
Opis metodyki szkolenia
Warsztaty
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
certyfikat
Joanna Gołębiewska , tel 608376799 , jgolebiewska@blitzproject.com