Dotacje unijne dla firm 2014-2020   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli Państwu pogłębić swoją wiedzę dotyczącą dotacji unijnych.
Adresaci szkolenia
Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy właścicieli firm oraz pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo, telefoniczne lub poprzez wypełnienie formularza.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:
• zmian dotyczących polityki spójności
• możliwości wykorzystania doświadczeń wynikających z realizacji projektów w latach 2007-2013
• nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020
• krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania
• planowanych zmian w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
• planowanych zmian procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.
Program szkolenia
1. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce.
A. Zasady dotyczące udzielania dotacji unijnej dla firm (dla kogo/na jaką inwestycję/jakie środki)
B. Nowe Programy Operacyjnena lata 2014-2020 (jaki program unijny będzie najbardziej odpowiedni dla mojej firmy)

2. Skuteczne aplikowanie o dotację oraz realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013.
A. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (obowiązujące zasady/na co zwracać uwagę/niezbędna dokumentacja)
B. Terminy nowych naborów (kiedy możemy ubiegać się o dotację)
C.Najważniejsze kryteria wyboru projektów (co możemy już teraz zrobić, aby nasza firma otrzymała dofinansowanie)
D. Nieprawidłowości występujące podczas realizacji projektów unijnych.
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukońszeniu kursu otrzymają Państwo zaświadnienie na drukach MEN potwierdzające odbycie powyższego szkolenia.
Grzelak Judyta , tel 512652799 , j.grzelak@wojteczek.pl