Certyfikowany Grafik Komputerowy PSD+AIL+IND/TOPGRAF EFS.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Projekt: Profesjonalna grafika i strony WWW w świętokrzyskich MŚP.
Ścieżka A: Certyfikowany grafik komputerowy.
Szkolenia PSD, AIL, IND.
Opis terminu szkolenia
Projekt jest skierowany do mikro,małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj.świętokrzyskiego. Projekt przewiduje szkolenia wyłącznie dla kadry przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL Grupę docelowa w projekcie stanowią pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branżach: handel i usługi posiadających minimalną wiedzę bazową.
Wykluczone z udziału w projekcie są osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.
Szkolenia odbywają się w 12 osobowych grupach w dni robocze lub weekendy w godzinach 9:00-16:00 w Kielcach, w Ośrodku Topas Sp. z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 12 (budynek hotelu DAL- wejście DEKOM).
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Wparcie szkoleniowe objęte jest pomocą de minimis.

Terminy szkoleń:
A. Certyfikowany grafik komputerowy:
1. PSD/TOPGRAF Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie 30.05-01.06.2015
2. AIL/TOPGRAF Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji 13-15.06.2015
3. IND/TOPGRAF DTP - Tworzenie publikacji 17-19.06.2015
Adresaci szkolenia
Ścieżka szkoleniowa skierowana jest do osób, które chcą poznać możliwości obróbki grafiki w programie Adobe Photoshop, grafiki wektorowej w programie Adobe Illustrator oraz możliwości składu tekstu w programie Adobe InDesign.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej projektu i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl
Cel szkolenia
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Certyfikowany grafik komputerowy: Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie, Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji, DTP - Tworzenie publikacji. W ramach ścieżki szkoleniowej oferujemy przystąpienie do dwóch zewnętrznych egzaminów EduWEB: egz. Certyfikowany praktyk Photoshop oraz egz. Certyfikowany praktyk DTP. 

Celem głównym projektu ” Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP” jest podniesienie potencjału kadrowego świętokrzyskich MŚP w zakresie tworzenia stron www i grafiki poprzez udział w projekcie pracowników tych firm.
Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Wparcie szkoleniowe objęte jest pomocą de minimis.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:
http://www.topas.com.pl/projekty/profesjonalna-grafika-i-strony-www-w-swietokrzyskich-msp

Biuro Projektu mieści się w Kielcach w Ośrodku Topas Sp. z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 12 (budynek hotelu DAL- wejście DEKOM), piętro IX, pokój 910
Biuro czynne pon. – pt. w godz. 8:00-16:00.
Program szkolenia
PSD/TOPGRAF Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie (3 dni).
1. Informacje ogólne na temat grafiki komputerowej, definicje, przykłady zastosowań.
2. Poruszanie się po programie Adobe Photoshop.
3. Korekcja kolorów i treści obrazka.
4. Obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych oraz narzędzi edycyjnych.
5. Praca na warstwach.
6. Praca z tekstem.
7. Maskowanie i selekcja.
8. Skalowanie i kadrowanie.
9. Kompresja - standardy, optymalizacja pod kątem wielkości pliku. 

AIL/TOPGRAF Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji (3 dni).
1. Wprowadzenie.
2. Elementy interfejsu i praca z dokumentem.
3. Tryby selekcji.
4. Tworzenie podstawowych kształtów.
5. Warstwy i wygląd.
6. Praca z tekstem.
7. Ołówek i pędzel.
8. Ścieżki złożone.
9. Maski i blendy.
10. Zniekształcanie po kopertach i blendy (flag.ai).
11. Symbole.
12. Filtry i efekty.
13. Efekty 3d.
14. Wzorce (templates).

IND/TOPGRAF DTP - Tworzenie publikacji (3 dni).
1. Tworzenie makiety publikacji.
2. Edycja tekstu.
3. Narzędzia graficzne.
4. Master Page.
5. Układ elementów publikacji.
6. Automatyzacja.
7. Efekty specjalne.
8. Druk.

Egzaminy:
1. Certyfikowany praktyk Photoshop.
2. Certyfikowany DTP.
Opis metodyki szkolenia
Wykłady + warsztaty.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Korzyści wynikające z ukończenia ścieżki szkoleniowej:

• Poznanie potężnych możliwości jednego z najlepszych edytorów grafiki rastrowej.
• Umiejętność tworzenia kompletowanej wielowarstwowej kompozycji z elementami fotografii, tekstu i wstawkami malarskimi.
• Poznanie wielu narzędzi do korekcji fotografi i i technik pracy z programem.
• Usprawnienie pracy z grafiką rastrową.
• Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania grafiki wektorowej w programie Adobe Ilustrator.
• Poznanie metod pracy graficznej, co pozwoli na efektywne wykonywanie firmowych projektów w krótszym czasie i bez potrzeby kosztownego angażowania zewnętrznych agencji projektowych.
• Zdobycie umiejętności tworzenia eleganckiej grafiki zawierającej elementy wektorowe, rastrowe i tekst.
• Zdobycie umiejętności składania wielostronicowych publikacji w programie InDesign.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Szkolenia odbywają się w 12 osobowych grupach w dni robocze lub weekendy w godzinach 9:00-16:00 w Kielcach, w Ośrodku Topas Sp. z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 12 (budynek hotelu DAL- wejście DEKOM).

Projekt przewiduje dwie ścieżki szkoleniowe:

I. Certyfikowany grafik komputerowy:
1. Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie.
2. Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji.
3. DTP – Tworzenie publikacji.

II. Certyfikowany webdeveloper:
1. Programowanie stron internetowych w HTML i CMS.
2. Profesjonalne tworzenie aplikacji internetowych.
3. Bazy danych w serwisach internetowych.

Zaliczenie indywidualnego zadania domowego i 80% – owa frekwencja gwarantuje uczestnikowi przystąpienie do egzaminów certyfikujących:

Certyfikowany grafik komputerowy:
1. Certyfikowany praktyk Photoshop.
2. Certyfikowany DTP.

Certyfikowany webdeveloper:
1. Certyfikowany praktyk HTML.
2. Certyfikowany praktyk PHP&MySQL.

Każda osoba wybiera jedną z 2 zaplanowanych ścieżek szkoleniowych.
Warunki ukończenia szkolenia
Zaliczenie indywidualnego zadania domowego i 80% – owa frekwencja gwarantuje uczestnikowi przystąpienie do egzaminów certyfikujących.
Anna Wrońska , tel 801044069 , szkolenia.efs@skills-edu.pl