BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OZE - pompy ciepła, solary, fotowoltaika   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
W ramach szkolenia będą pokazane procedury wyliczeń od koncepcji inwestora poprzez obliczenia projektowe (budynek, urządzenia instalacji) do finalnej realizacji OZE na przykładzie domu wielorodzinnego.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie 2-dniowe 
Termin: 18-19.04.2015
Adresaci szkolenia
Kurs ten polecamy szczególnie dla osób, które chcą zapoznać się z budownictwem energooszczędnym, rodzajami odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz w praktyce chcą dokonanać analizy opłacalności zastosownia różnych rodzajów OZE na przykładzie budynku
Forma przyjmowania zgłoszeń
Na stronie www.integrio.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać
faksem na numer: (012) 376-84-78 lub e-mailem: szkolenia@integrio.pl
Cel szkolenia
Kurs wyróżnia się praktyką i obiektywnością. Nie jest to ”szkolenie produktowe” kolejnego producenta produktów/sprzętu OZE. 
Celem kursu jest nauczenie uczestników procedury liczenia ile poszczególne rodzaje OZE ( odnawilanych źródeł energii) przyniosą oszczędności dla danego konkretnego budynku.
Program szkolenia
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - PROGRAM SZKOLENIA

1. BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE - podstawy prawne, rozwiązania architektoniczne - dyrektywy UE, rozporządzenia, programy rządowe, wymagania techniczne, rozwiązania energooszczędne konstrukcji budynku, metody obliczani zapotrzebowania mocy na potrzeby ogrzewania, sezonowe zapotrzebowanie ciepła, materiały i wyroby budowlane, dobór źródeł ciepła.

2. POMPY CIEPŁA - podstawy działania (elementy termodynamiki), budowa i elementy konstrukcyjne urządzenia, charakterystyki pomp ciepła, praca w systemie ogrzewania i cwu - systemy monowalentne i biwalentne, pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego (grunt, powietrze), obliczenia doboru pompy ciepła dla projektowanego budynku - kolektor, COP, czynnik roboczy, ocena finansowa przedsięwzięcia

3. KOLEKTORY SOLARNE - podstawy fizyczne działania kolektorów, konstrukcje kolektorów, straty cieplne i sprawności urządzeń, sprawy montażu (różne dachy, grunty, systemy nadążne), rozwiązania do podgrzewania cwu i instalacji CO, opłacalność rozwiązań, obliczenia doboru kolektora i elementów składowych instalacji solarnej dla budynku, finansowanie przedsięwzięcia - programy, opłacalność zastosowania kolektorów

4. FOTOWOLTAIKA – procedury administracyjno-prawne związane z zabudową, zasada działania systemu fotowoltaicznego, rodzaje, budowa i elementy paneli, efektywność paneli, parametry paneli, inwertory - jak działają, budowa i elementy inwertorów, na co zwrócić uwagę przy doborze, obliczenia doboru paneli dla konkretnego budynku, finansowanie i opłacalność inwestycji, ryzyko inwestycyjne.

5. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE na specjalnie przygotowanym stanowisku do ćwieczeń montażowych.
MONTAŻ paneli fotovoltaicznych, kolektów solarnych i oraz stanowisko z pompą ciepła
Opis metodyki szkolenia
Minimum teorii, Maximum PRAKTYKI
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Kursy: Audyt Energetyczny,
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE,
Audyt Remontowy
Centrum Szkoleń INTEGRIO , tel 123768470