Budowanie zespołu. Lider & członek zespołu.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 15 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Budowanie zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych celów i zadań. Dobry zespół to szczęśliwa praca.
Adresaci szkolenia
Liderzy zespołowi i menedżerowie.
Kadra zarządzająca.
Członkowie zespołu.
Cel szkolenia
Umiejętność współpracy.
Umiejętność budowania zaspołu.
Umiejętność skutecznej organizacji pracy.
Traning umiejętności komunikowania się.
Trening umiejętności przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych.
Trening grupowego rozwiązywania problemów.
Program szkolenia
1 Rola stereotypów w komunikacji zespołowej.
2 Komunikacja narzędziem osiągania celów.
3 Funcjonowanie zespołu.
4 Jak zbudować zespół.
5 Konflikt jako szansa zespołu.
6 Odpowiedzialność za wyniki.
7 Podejmowanie decyzji w grupie.
Opis metodyki szkolenia
Ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozmowa moderowana, wykład
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat w języku polskim i angielskim
Dariusz Furtacz , tel 570417254