Budowanie marki i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/organizacji   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.
Opis terminu szkolenia
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl)
lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za politykę i strategię komunikacji promocyjno- reklamowej instytucji oraz do osób, które zajmują się organizacją imprez kulturalnych i odpowiadają za wizerunek instytucji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
mail, formularz zgłoszeniowy
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

- skutecznego planowania komunikacji firmy/ oragnizacji z rynkiem,

- organizowania wydarzeń firmowych pod kątem marketingowego PR,

- planowania i realizacji strategii marki,

-określania skuteczności i efektywności komunikacji pod katem grup docelowych.
Program szkolenia
Ramowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie do PR - początki współczesnego PR
2. Definicje, cele i narzędzia PR
3. Zintegrowana komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna a PR instytucjonalny
4. PR a marketing, PR a reklama, PR a lobbing, PR a propaganda, PR a sponsoring, PR a dziennikarstwo
5. Budowanie strategii PR – zasady, narzędzia, metody
6. Zasady współpracy z mediami
7. Teksty PR-owe na stronach internetowych (działania)
8. PR instytucjonalny na portalach społecznościowych
9. Analiza sytuacji instytucjonalnej-warsztat SWOT
10. Budowa strategii PR (diagnozowanie, badanie rynku medialnego, sondaże opinii społecznej, planowanie, prewencja antykryzysowa, wyznaczanie celów, określanie grup docelowych, środki i narzędzia PR, robocze harmonogramy działania, ustanowienie budżetu, realizacja, ocena efektów działań PR, metody efektywnościowe i pragmatyczne)
11. Czym jest marka? Czy znamy jej wartość? Czy jest ona ”kierowana” w efektywny sposób do klienta instytucjonalnego
12. Reklama kreatywna a PR instytucjonalny- części wspólne i różnice.
13, Zagraniczne kampanie wizerunkowe instytucji pożytku publicznego: muzea, programy społeczne, teatry itp.- przykłady benchmarkingu ( best practice, ”twórcze naśladownictwo”)
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, wideotreningu, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
szkolenie, drukowane materiały dydaktyczne, indywidualny certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia, dwudaniowy obiad
Katarzyna Gaszka , tel 797458721 , kontakt@kccr.pl