Budowanie ekologicznej marki produktu/usługi i wizerunku firmy   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie jest BEZPŁATNE i realizowane w ramach projektu ”EKO-MARKETING W BIZNESIE”. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak budować eko-wizerunek swojej firmy oraz eko-markę produktu/usługi.
Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, zainteresowani budowaniem wizerunku własnego przedsiębiorstwa pod kątem ekologicznym.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu marketingu ekologicznego oraz podniesienie świadomości ekologicznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Program szkolenia
1. Problematyka środowiskowa i prawne aspekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 8 godz. 
2. Eko-certyfikaty dla przedsiębiorstw – 4 godz.
3. Budowanie tożsamości eko-marki – 4 godz.
4. Rozwiązania przyjazne środowisku w przedsiębiorstwie w praktyce - 8 godz.
5. Wizualna strona eko-marki – warsztaty graficzne - 8 godz.
6. Metody pomiaru efektów działań eko-brandingowych – 8 godz.
7. Public Relations w eko-przedsiębiorstwie – 8 godz.
8. Wykorzystanie e-marketingu w budowaniu eko-marki – 8 godz.
9. Opracowanie programu budowania ekologicznej marki produktu/usługi i wizerunku firmy - zajęcia warsztatowe – 24 godz.
Szkolenie obejmuje 5 zjazdów weekendowych - sobota i niedziela po 8 godzin, łącznie 80 godzin zajęć. Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: www.ekomarketing.com.pl
Opis metodyki szkolenia
Zajęcia prowadzone będą w praktycznych formach tak, aby zapewnić uczestnikom dostęp do wiedzy oraz umożliwić im podniesienie kompetencji oraz wymianę doświadczeń z zakresu budowania ekologicznej marki produktu (usługi) i wizerunku firmy, jak również w możliwie ”życiowy” sposób.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy po odbytym szkoleniu i doradztwie zdobędą kwalifikacje z zakresu budowania ekologicznej marki produktu (usługi) i wizerunku firmy, które zostaną udokumentowane w formie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i doradztwa.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Szkolenie składa się zasadniczo z dwóch części: merytorycznej oraz typowo praktycznej, podczas której uczestnicy będą pracowali nad dokumentami strategicznymi dla swoich firm. Każdy z uczestników skorzysta także z doradztwa powiązanego z tematyką szkolenia. Efektem szkolenia i indywidualnego doradztwa będzie opracowanie konkretnego planu działania dla przedsiębiorstwa uczestnika z zakresu marketingu ekologicznego.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach przez co najmniej 8 na 10 dni szkoleniowych (minimum 64 godziny zajęć), jak również uczestnictwo w doradztwie, w wyniku których opracowany zostanie konkretny plan działania z zakresu kreowania eko-marki i budowania eko-wizerunku dla przedsiębiorstwa uczestnika.
Renata Laskowska , tel 914244073 , laskowska@gos-polska.pl