BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE KOSMETYKÓW   Powrót

Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi metodologii analiz mikrobiologicznych w szczególności monitoringu higieny produkcji oraz określenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produktach kosmetycznych.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracowników firm kosmetycznych w szczególności analityków laboratoriów mikrobiologicznych, a także osób odpowiedzialnych bezpośrednio za higienę procesu produkcyjnego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
poprzez formularz zgłoszeniowy
mailowo: klaudia.zalewska@iks-polska.pl
telefonicznie: 784 913 741
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi metodologii analiz mikrobiologicznych w szczególności monitoringu higieny produkcji oraz określenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produktach kosmetycznych.
Program szkolenia
Część teoretyczna:
1. Omówienie wymagań jakościowych dla kosmetyków zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE 1223/2009.
2. Przegląd dostępnych wymagań mikrobiologicznych dla produktów kosmetycznych.
3. Charakterystyka drobnoustrojów najczęściej powodujących zakażenie kosmetyku podczas procesu produkcyjnego.
4. Metodologia badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków. 
5. Źródła skażenia produktu kosmetycznego i jego dalsze konsekwencje dla konsumenta.
6. Główne zasady higieny procesu wytwarzania kosmetyków (plan higieniczny – mycie i dezynfekcja).
7. Monitoring warunków środowiska wytwarzania kosmetyków (tj. woda jako surowiec, powietrze, maszyny, ludzie).
8. Jak uniknąć zakażenia produktu kosmetycznego? 
9. Podsumowanie.
Opis metodyki szkolenia
Wykład wraz z panelem dyskusyjnym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Instytut Kosmetologii Stosowanej.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- wykład wraz z panelem dyskusyjnym,
- materiały szkoleniowe,
- dyplom ukończenia szkolenia Instytutu Komsetologii Stosowanej w języku polskim,
- poczęstunek w trakcie szkolenia.
Warunki ukończenia szkolenia
- aktywne uczestnictwo w szkoleniu
Klaudia Zalewska , tel 784913741 , klaudia.zalewska@iks-polska.pl