Bezpłatny kurs języka niemieckiego dla osób bezrobotnych   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 48 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Projekt ”JĘZYK NIEMIECKI DLA DOROSŁYCH” kierowany jest do osób, które posiadają podstawowy lub średniozaawansowany poziom znajomości języka.
Opis terminu szkolenia
Do 16 marca 2015 do godziny 14.00 należy złożyć dokumenty rekrutacyjne do VIII edycji, w której kurs rozpoczyna się w kwietniu. Zajęcia odbywają się na poziomie A2 lub B2 w tygodniu lub w systemie weekendowym.
Szczegóły na stronie www.niemieckinatak.pl
Adresaci szkolenia
Udział w szkoleniach będą mogły wziąć osoby bezrobotne lub pracujące, które spełniają wszystkie następujące kryteria:
- wiek 18 - 64 lata;
- miejsce zamieszkania: tereny wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 25 tys. mieszkańców w województwie zach-pom.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście bądź tradycjną drogą pocztową do Biura Projektu na adres ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok.104 w Szczecinie.
Cel szkolenia
Celem kursu jest zwiększenie i potwierdzenie kompetencji z języka niemieckiego wśród mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego. Kurs kończy się przystąpieniem do międzynarodowego certyifkatu TELC na poziomie A2 lub B2.
Program szkolenia
Zajęcia odbywają się na poziomie A2 lub B2.
Opis metodyki szkolenia
Stacjonarna w tygodniu lub w trybie weekendowym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Międzynarodowy certyfikat TELC na poziomie A2 lub B2.
Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia kursu jest 80% obecność na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu na certyfikat TELC.
Natalia Kamińska , tel 914244072