Bezpłatny kurs języka niemieckiego dla osób 50+   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 48 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Projekt ”JĘZYK NIEMIECKI DLA DOROSŁYCH” jest kierowany do osób, które posiadają podstawowy poziom znajomości podstawowy poziom znajomości języka.

Szczegóły: www.niemieckinatak.pl.
Opis terminu szkolenia
Do 16 marca 2015 do godziny 14.00 trwa rekrutacja do VIII edycji, w której kurs rozpoczyna się w kwietniu. Kurs obejmuje 60 h dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na poziomie A2 lub B2 tygodniu lub w systemie weekendowym.
Adresaci szkolenia
Uczestnicy w wieku 18-64 lata z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego. Pierwszeństwo w kwalifikacji do uczestnictwa w kursie językowym będą posiadały osoby powyżej 50 roku życia.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o statusie kandydata należy złożyć osobiście w Biurze Projektu bądź przesłać pocztą na adres:

GOS Polska Sp. z o.o. ul.
Królowej Korony Polskiej 24 p. 104
70-486 Szczecin
Cel szkolenia
Zwiększenie kompetencji językowych z języka niemieckiego wśród 192 osób z województwa zachodniopomorskiego (z czego 40% to osoby powyżej 50 roku życia)
Opis metodyki szkolenia
Stacjonarna w trybie weekendowym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Kompetencje językowe potwierdzone certyfikatem TELC.
Warunki ukończenia szkolenia
Przystąpienie do egzaminu wewnętrznego oraz do egzaminu na certyfikat TELC.
Natalia Kamińska , tel 914244072