Bezpłatne szkolenie WYJAZDOWE Efektywność energetyczna i marketing ekologiczny i doradztwo dla firm   Powrót

Minimalna ilość uczestników 12 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie tak
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Bezpłatne Szkolenia wyjazdowe (NOCLEG W HOTELU) organizowane w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach z całej Polski.
Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.
Opis terminu szkolenia
Szkolenie odbędzie sie w dwa następujące po sobie weekendy
Adresaci szkolenia
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski oraz ich pracownicy. 
Przedsiębiorstwo musi:
-posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
-prowadzić działalność gospodarczą w RP
- może ubiegać się o pomoc de minimis
Forma przyjmowania zgłoszeń
Dokumenty zgłoszeniowe na przygotowanych formularzach należy złożyć osobiście w Biurze Projektu bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dokumenty można przesłać mailem w formie skanów. Dokumenty do pobrania:

www.ekoinnowacyjne.pl
ZAKŁADKA REKRUTACJA
Cel szkolenia
Celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej wśród 250 przedsiębiorstw (i ich pracowników) z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie kosztów energetycznych firm oraz zmniejszenie negatywnego skutku na środowisko, poprzez odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, marketingu ekologicznego, budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firmy oraz doradztwa mającego na celu wdrożenie rozwiązań proekologicznych w 250 MMŚP do dnia 30.06.2015 r.
Program szkolenia
• Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie (3 dni, 24 godziny)
• Marketing ekologiczny, budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy (1 dzień, 8 godzin)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Możliwość wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku – wprowadzenie, uwarunkowania prawne.
2. Błędy i działania ”pozornie ekologiczne”
3. Ekoinnowacje. Jak zarobić na ekoinnowacjach?

Dzień II: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Potencjał oszczędnościowy przedsiębiorstwa w zakresie zużycia energii.
2. Efektywność energetyczna – praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie.
3. Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych.
4. Praktyczne aspekty gospodarowania energią; możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych.

Dzień III: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
2. Przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć ekologicznych. Ocena stanu istniejącego w przedsiębiorstwie.
3. Przedstawienie możliwych rozwiązań związanych z efektywnością – możliwości formalnoprawne (optymalizacje umów) oraz możliwości zastosowania energooszczędnych technologii.
4. Finansowanie technik przyjaznych środowisku i wdrażania rozwiązań proekologicznych.

Dzień IV: MARKETING EKOLOGICZNY, BUDOWA EKOLOGICZNEJ MARKI PRODUKTU I WIZERUNKU FIRMY
1. Marketing ekologiczny– wprowadzenie.
2. Kształtowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.
3. Budowanie ekologicznego wizerunku firmy – case study.
Opis metodyki szkolenia
Wykłady i case study, warsztaty.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (80% obecności)
Raport z usługi doradzczej
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W ramach projektu przedsiębiorstwo otrzymuje:
- 4-dniowe szkolenie z zakresu efektywności energetycznej i marketingu ekologicznego dla pracowników firmy (dwa weekendy)
- 8-godzinne doradztwo z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych dla firmy
Warunki ukończenia szkolenia
Udział w min 80% zajęć.
Aneta Pyszniak , tel 815342152