Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców woj. mazowieckiego   Powrót

Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Bezpłatny kurs jęz. angielskiego na poziomie A2 dla dorosłych osób (18-64 lata) z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych w woj. mazowieckim chcących podnieść poziom komp. językowych
Opis terminu szkolenia
Zajęcia 3 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) w godzinach 16.45 - 20.00 (4h).Harmonogram i termin szkolenia może ulec zmianie.
Adresaci szkolenia
osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe w woj. mazowieckim, które chcą podnieść poziom kompetencji językowych
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w biurze projektu, przesłane pocztą bądź elektronicznie przez stronę akj.uth.edu.pl
Cel szkolenia
Celem projektu jest nabycie kompetencji oraz podwyższanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego u mieszkańców województwa mazowieckiego
Program szkolenia
120 godzin lekcyjnych na poziomie jęz. A2
Opis metodyki szkolenia
wykłady, ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat TOEIC na danym poziomie językowym
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Kurs jest ofertą zajęć z j. angielskiego biznesowego, pomaga zdobyć kompetencje językowe niezbędne w środowisku pracy.
Warunki ukończenia szkolenia
min. 80% obecności na szkoleniach
Kierownik Projektu , tel 225391985 , akj@uth.edu.pl