Badania ultradźwiękowe UT 1   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Badania ultradźwiękowe UT 1
Adresaci szkolenia
Profil grupy stanowią między innymi: kandydaci na pracowników i pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Cel szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie badania, zgodnie z normą EN ISO 9712.
Program szkolenia
Wiedza teoretyczna:

Podstawy fizyczne (rodzaje fal, charakterystyka wiązki, zjawiska występujące na granicach ośrodków)
Charakterystyka sprzętu do badań (defektoskop, głowice, wzorce, ośrodki sprzęgające)
Obsługa defektoskopu oraz kontrola aparatury badawczej
Techniki badań ultradźwiękowych oraz techniki oceny
Ultradźwiękowe pomiary grubości
Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
Normy związane z obiektami badań oraz kontrolą aparatury
Certyfikacja i kwalifikacja personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712

Umiejętności praktyczne:

Skalowanie zakresu obserwacji
Proste skalowanie czułości badania
Badanie własności systemu defektoskop – głowica
Lokalizacja wad głowicami normalnymi podwójnymi i skośnymi
Klasyfikacja wskazań (punktowe, liniowe)
Ocena wielkości wad punktowych przy pomocy AVG
Ocena wielkości wad rozległych przy pomocy spadku 6dB
Wyznaczanie strat przeniesienia
Ultradźwiękowy pomiar grubości ścianki różnych materiałów

Normy związane:

EN ISO 9712, EN 1330-4, EN 583-1, EN 583-2, EN 583-3, EN 12668-3, EN 10160, EN 10228-3, EN ISO 11666, EN ISO 17640
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Akademia Polska, natomiast po zdanym egzaminie mogą wnioskować o certyfikat wystawiany przez Jednostkę Certyfikującą Personel Badań Nieniszczących TÜV Rheinland – TÜV Rheinland Industrie Service GmbH przy TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., na warunkach wg EN ISO 9712.
Daria Hawrot , tel 322716487 , daria.hawrot@pl.tuv.com