Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej!
Przygotuj się do profesjonalnego pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu HACCP wg ISO 22000.
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności z zakresu audytowania firm i zakładów spożywczych. Szkolenie skierowane jest do: 
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzani
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.irk.com.pl w zakładce ”Szkolenia”
Cel szkolenia
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemów zarządzania jakością wg systemu HACCP.
Program szkolenia
1. Omówienie i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
2. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
3. Zagadnienia związane z systemem HACCP, GHP, GMP
4. System HACCP w ISO 22000
5. Wymagania dla audytorów
6. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów 
7. Pytania kontrolne
8. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
9. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia 
10. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
11. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
12. Symulacja audytu
13. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
14. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
15. Egzamin
Opis metodyki szkolenia
Interaktywna prezentacja zagadnień szkolenia; dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników, trenowanie sytuacji interpersonalnych przez uczestników; analizy przypadków i scenek audytowych.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Zaświadczenia: Zaświadczenie wydano na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Warunki ukończenia szkolenia
Egzamin podsumowujący
tel 583461400