Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001/OHSAS 18001   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP wg norm PN-N/OHSAS 18001
Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie-na-szkolenie
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami norm PN-N 18001 oraz OHSAS 18001, a także przygotowanie ich do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania opartych na wymaganiach tych standardów.
Program szkolenia
1. Wprowadzenie w tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001
2. System Zarządzania - interpretacja normy PN-EN ISO 18001:2004
3. Zintegrowane systemy norm PN-EN ISO 18001:2004 i ISO 9001:2008
4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001
5. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
8. Opracowanie planu auditu.
9. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
10. Techniki komunikowania się.
11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
12. Stwierdzenie niezgodności
13. Zebranie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie zebrania.
14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.
15. Podsumowanie
Opis metodyki szkolenia
wykłady/warsztaty/ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują kwalifikacje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001 oraz OHSAS 18001.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- dostęp do norm PN-N 18001, OHSAS 18001
- poczęstunek kawowy,
- uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy INCERT,
- rabat na następne szkolenia INCERT 10 %.
- możliwość uzyskania certyfikatów jednostki w cenie 61,50 zł brutto.
Warunki ukończenia szkolenia
Pozytywny wynik testu końcowego
Martyna Wenszka , tel 914694553 , szkolenia@incert.pl