Asertywność to recepta na lepsze życie - trening asertywności   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Chcesz być asertywny? 
Sama praca nad technikami asertywności to za mało. Zajrzyj w głąb siebie i wprowadź skuteczną zmianę zachowania, dzięki głębokiej i świadomej pracy nad sobą.
Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do osób, którym zależy na poprawnych i efektywnych relacjach z innymi ludźmi, w których z szacunkiem i zaufaniem można komunikować swoje potrzeby.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.k2training.pl/szkolenia/detail/asertywnosc-to-recepta-na-lepsze-zycie----trening-swiadomej-pracy-nad-asertywnoscia
Cel szkolenia
CELE:
* Zdobycie wiedzy na temat asertywności, będącej punktem wyjścia do głębokiej pracy
* Uświadomienie Uczestnikom z czego wynika brak asertywnej postawy
* Opracowanie własnych, indywidualnych strategii wprowadzenia zmiany
* Poznanie zasad asertywności, pomocnych w codziennych kontaktach z ludźmi
* Poznanie skutecznych sposobów tworzenia asertywnych komunikatów
* Nauka umiejętności asertywnego odmawiania, krytykowania, etc. oraz odpowiedniego reagowania na nieKORZYŚCI:
* Zdiagnozowanie własnego poziomu asertywności, którym posługuję się na co dzień
* Uświadomienie sobie źródeł własnej postawy i zachowania nieasertywnego
* Możliwość sprawdzenia i natychmiastowego wykorzystania technik asertywnych, które najlepiej mi odpowiadają
* Poznanie różnych stylów asertywnego zachowania i odróżniania ich w zachowaniach innych osób
* Umiejętne wyrażanie pochwały, krytyki oraz prośby
* Ugruntowanie postawy, że asertywność to moje prawo, z którego mogę i powinienem korzystać, aby nie pozwolić innym przekroczyć własnych granic
Program szkolenia
1. Co muszę wiedzieć o asertywności:
* Różnice między postawą asertywną, agresywną i uległą.
* Asertywność – modne hasło, czy postawa przynosząca korzyści? Czy warto być asertywnym?


2. Autodiagnoza asertywności:
* Poszukiwanie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju
* Mapa asertywności grupy


3. Każda zmiana wymaga świadomości istnienia potrzeby wprowadzenia nowego sposobu zachowania, zaangażowania i systematycznej pracy. Zacznij już teraz - moje cele na szkolenie i najbliższą przyszłość:
* Chcesz zmienić swoje najbliższe otoczenie? Pragniesz szacunku, równego traktowania i liczenia się z twoimi potrzebami? – zacznij wymagać najpierw od siebie
* Czego mogę oczekiwać od innych, a czego wymagać od siebie? - prawa asertywności
* Interakcja z otoczeniem jako ciągły proces walki o pozycję
* Błędne koło asertywności - co wzmacnia postawę nieasertywną i jak przerwać utrwalany przez lata schemat?
* Przyczyny pojawienia się zachowań nieasertywnych.
* Gdzie leży źródło mojego braku asertywności?
* Praca na przekonaniach kluczem do wprowadzenia zmiany


4. Trening umiejętności - praca nad asertywną komunikacją:
* Od czego zależy wzajemne zrozumienie?
- Łańcuch komunikacyjny
- Spójność ciała i słowa
* Komunikat ”ja”. Asertywne wyrażanie opinii.
* Opinia a nie ocena
* Asertywna krytyka.
- Sposoby przekazywania informacji zwrotnych
- Reakcja na negatywną informację.
* Asertywna odmowa – jak powiedzieć: ”nie”? Jak reagować na odmowę?
* Asertywna pochwała
* Asertywna prośba
* Techniki asertywności


5. Droga na K2 – stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie Indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.
Opis metodyki szkolenia
Dbając o efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, organizując szkolenia otwarte zapewniamy Uczestnikom kilkuetapowy proces rozwojowy. Więcej: http://k2training.pl/szkolenia/detail/asertywnosc-to-postawa

Stawiamy na aktywność uczestnika - to na nim skupiona jest uwaga i to od jego zaangażowania zależy jak trwałe zmiany wprowadzi w życie. Dzięki nam pozyska narzędzia oraz uświadomi sobie, czego naprawdę potrzebuje, aby szkolenie przyniosło trwałe rezultaty.
Katarzyna Kaźmierczak , tel 517058975