ASERTYWNOŚĆ I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
”Ten, kto chce podnieść jakość swojego życia, 
musi szukać pozytywnych rozwiązań,
w najdrobniejszych sprawach!” 
[Erich J. Lejeune]
Adresaci szkolenia
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY osoby, które chcą skuteczniej osiągać swoje cele przy zachowaniu poczucia komfortu psychicznego i dobrych, zdrowych relacji z innymi ludźmi.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA – do pobrania pod adresem: http://www.eipb.pl/index.php?article=281

Uzupełnioną kartę (skan) należy przesłać na adres: biuro@eipb.pl
Cel szkolenia
• Rozwijanie umiejętności obrony własnych praw, realizacji celów i potrzeb, szczerego wyrażania uczuć i myśli przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.

• Zwiększenie zdolności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich opinii, przekonań, myśli.

• Rozwijanie umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoje sukcesy w kontaktach z innymi ludźmi.

• Zwiększenie pewności siebie poprzez asertywne myślenie.

• Poprawa umiejętności radzenia sobie z agresją i manipulacją innych.
Program szkolenia
TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.
Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.
Nadawanie komunikatów ”JA”.
Komunikacja niewerbalna: znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu.
Sztuka stawiania skutecznych pytań.
Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.

WEWNĘTRZNE TAKTYKI KOMUNIKACJI.
Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości.
Samoocena i jej wpływ na relacje interpersonalne.

ROZPOZNAWANIE STYLÓW ZACHOWAŃ.
Umiejętność dostosowania swojego stylu do różnych typów osobowości.

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH.
Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny.
Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
Umiejętność mówienia ”NIE”.
Asertywne przyjmowanie ocen.
Techniki asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.

METODY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
Istota konfliktu – konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.
Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji interpersonalnych.
Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.
POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW...

”Super szkolenie i prowadząca. Polecam!…”

”Szkolenie spełniło w zupełności moje oczekiwania…”

”Cieszę się, że podjęłam decyzję o uczestnictwie w szkoleniu, bo wzbogaca mnie o usystematyzowane informacje o rzeczach, które na co dzień funkcjonują już w praktyce…”

”Profesjonalne podejście do uczestników, duża ilość informacji…”

”Ciekawy styl prowadzenia zajęć, dynamizm szkolenia…”

”Szkolenie spełniło moje oczekiwania i ukazało mi, jak właściwie powinienem zachować się w danych sytuacjach…”

”Duża ilość scenek, które odzwierciedlały realne sytuacje z życia…”

”Odniesienie teorii do praktycznych i rzeczywistych sytuacji…”

”Indywidualne podjecie do uczestników i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności wraz z komentarzem…”


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
* pod numerem telefonu (81) 532 21 76
* e-mail: biuro@eipb.pl
* www.eipb.pl
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie będzie miało charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• odgrywanie ról,
• mini-wykład,
• autotesty,
• dyskusja - wymiana doświadczeń,
• symulacje,
• analiza przypadków.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:
- w skuteczny sposób wyrażać swoje myśli, przekazywać informacje zwrotne oraz słuchać i rozumieć innych,
- rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, 
- wyrażać własne opinie i przekonania w sposób stanowczy, bez poczucia winy, lęku a zarazem nie urażający rozmówcy, 
- asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych, 
- rozwiązywać trudne sytuacje w komunikacji i skutecznie radzić sobie z obiekcjami.
Anna Żurawiecka, www.eipb.pl , tel 815322176 , biuro@eipb.pl