Angielski w Nieruchomościach/English for Real Estate Market   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 8 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Nieruchomości: język angielski specjalistyczny. Poziomy zaawansowania szkolenia: B1, B2, C1.
Szkolenie składa się z 10 spotkań po 90 minut.
Opis terminu szkolenia
2015
Adresaci szkolenia
Dorośli
Forma przyjmowania zgłoszeń
Tel. 728950141, e-mail: mario.gomula@gmail.com, na stronie www.fountainofknowledge.pl
Cel szkolenia
Nabycie umiejętności:
- posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym (nieruchomości);
- budowania jasnych i czytelnych komunikatów w języku angielskim specjalistycznym;
- dostosowywania sposobów komunikacji do danej sytuacji;
- precyzyjne stosowanie języka specjalistycznego.
Program szkolenia
Szczegółowy program szkolenia:
1. Location
Topics: Types of property, Location factors, Choosing the right location, Urban Planning.
Language: Describing locations, Saying where the things are.
2. Contacting the right people
Topics: Professions in the Real Estate, Job descriptions, Investment profiles.
Language: Telephoning, Direct vs. Indirect language, Emails.
3. Viewing the property
Topics: Property and its features, Market reports, Measurements, Sales particulars.
Language: Describing property, Saying numbers and measurements.
4. Financing property
Topics: Valuation methods, Financial analysis, Green finance.
Language: Interviewing a client, Numbers and formulas.
5. Buying, letting and selling
Topics: Transaction process, Letter of Intent, Tenancy agreements, Purchase agreements.
Language: Contracts, Negotiations, Conditions.
6. Managing the property
Topics: Property and asset management, Maintenance, Tenant relations.
Language: Presenting, Taking messages.
7,8,9,10. Case studies
Spanish real property market
East European real property market
Green Building (technology, certification systems)

Forma szkolenia: zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu oraz szkolenia weekendowe.
Opis metodyki szkolenia
Sposób prowadzenia szkolenia:
- podejście aktywizujące (Two-Way learning): zajęcia w grupach, dyskusja w parach, scenki, case studies, gry i symulacje
- wybrane elementy podejście tradycyjnego 
- e-learning
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat: English for Real Estate Market
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Forma szkolenia: zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu oraz szkolenia weekendowe.
Warunki ukończenia szkolenia
Obecność na zajęciach, zaliczenie praktycznych ćwiczeń.
Mariusz Gomuła , tel 728950141 , mario.gomula@gmail.com