Analiza rysunku technicznego - podstawy   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych. Rysunek idealny czyli jaki. Rysunek techniczny a wymagania klienta lub dostawcy. Ogólne zasady analizy rysunku technicznego. Integralność przywołanych norm. Błędy w analizie rysunku i ryzyko z nimi związane.
Adresaci szkolenia
• Wszyscy, którzy nie pracują na co dzień z rysunkiem technicznym, a mają do czynienia z wyrobami posiadającymi dokumentację w postaci rysunków technicznych • Pracownicy działów zakupów, działów handlowych, działów marketingu, działów obsługi klienta itp.
Program szkolenia
• Wprowadzenie
• Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia 
• Przegląd norm
• Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych
• Rysunek idealny czyli jaki
• Rysunek jako opis wymagań Twojego Klienta lub Dostawcy
• Liczba wymiarów na rysunku technicznym
• Warstwy rysunku technicznego i ich znaczenie
• Konsekwencje integralności norm przywołanych na rysunku
• Rysunek a model 3D 
• Zasady analizy rysunków technicznych oraz najczęściej popełniane w analizie błędy 
• Znaczenie poprawnej komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków 
• Rodzaje linii i ich znaczenie
• Rzutowanie europejskie i amerykańskie
• Przekroje
• Rodzaje wymiarów 
• Rodzaje tolerancji 
• Tolerancje geometryczne - podstawy
• Bazowanie i jego znaczenie
• Rysunek techniczny w kontakcie Dostawca - Klient
• Reklamacje i negocjacje z rysunkiem technicznym
• Rysunek a koszty wyrobu
• Podsumowanie
Ćwiczenia: 
• Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych (burza mózgów)
• Rysunek idealny czyli jaki (burza mózgów)
• Ustalanie właściwej kolejności analizy dla rysunku odlewu ze stopu MgAl (ćwiczenie w grupach)
• Od kogo się dowiem? Przypisywanie pytań do osób w Twojej organizacji, od których się dowiesz (ćwiczenie w grupach)
• Reklamacje i negocjacje z użyciem rysunku technicznego. Opracowywanie strategii (ćwiczenie w grupach)
Opis metodyki szkolenia
wykład i ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat TQMsoft
Joanna Bielewicz , tel 123791881