Akademia Trenera 2 Dni Szkolenie Otwarte   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk 
tel.: 58 746-38-41 
e-mail.: biuro@perspecta.pl 
www.perspecta.pl
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do roli trenera. Uczestnicy szkolenia:
• Dowiedzą się, jak przygotować się do poprowadzenia efektywnego i interesującego szkolenia. 
• Poznają różnorodne narzędzia i metody szkoleniowe.
• Nauczą się, jak zbudować dobry system komunikacji z uczestnikami oraz jak motywować 
ich do aktywnego uczestnictwa.
• Dowiedzą się, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach
Osoba, która ukończy szkolenie, będzie potrafiła samodzielnie poprowadzić ciekawe i skuteczne szkolenie.
Program szkolenia
ROZPOZNANIE POTRZEB ZESPOŁU I KOMPETENCJE TRENERA
Kluczowe kompetencje trenera, indywidualna analiza umiejętności trenerskich. Dopasowanie metod szkoleniowych pod względem wieku, możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników, wyznaczanie celów szkoleniowych zgodnych z preferowaną branżą uczestników, zachowanie otwartej postawy na indywidualne problemy i pomysły grupy.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE
Skuteczna komunikacja w biznesie, komunikacja w relacjach trener/uczestnik, wywieranie pozytywnego wrażenia, komunikacja niewerbalna, znaczenie gestów i dopasowanie do grupy, efektywne metody komunikacji, trening aktywnego słuchania, zasada 5+/- 2, pytania zamknięte 
i otwarte oraz ich wpływ na uczestnika, parafraza, dowartościowywanie. Indywidualne treningi autoprezentacyjne uczestników szkolenia.AUTOPREZENTACJA TRENERA
Efektywne metody autoprezentacji, umiejętność budowania dobrego wizerunku profesjonalnego trenera, etykieta biznesu, wygląd w kontakcie z uczestnikami szkolenia (znaczenie ubioru, kolorystyki, makijażu), umiejętność dopasowania się do grupy (tempo mówienia i przeprowadzania kolejnych ćwiczeń, wyczucie znudzenia wśród uczestników, metody rozładowywania napiętej atmosfery, ćwiczenia pobudzające aktywność grupy), indywidualne ćwiczenia autoprezentacji wśród uczestników.

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU 
Zasady asertywności, zachowania bierne, asertywne, agresywne i manipulujące oraz ich wpływ 
na grupę uczestników, budowanie pewności siebie, indywidualne treningi budowania pewności siebie, techniki asertywności, zdarta płyta, komunikaty typu JA, asertywna odmowa, asertywna krytyka, metoda jujitsu, różnica pomiędzy asertywnością, a wywieraniem wpływu, zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji. 

NARZĘDZIA I METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ
Przedstawienie różnorodnych technik, metod i narzędzi wykorzystywanych w przeprowadzaniu szkoleń (zasady tworzenia dobrej prezentacji, przykładowe ćwiczenia zapoznawcze, integracyjne, aktywizujące grupę, rozładowujące nerwową atmosferę, pobudzające wyobraźnię i kreatywność), zasady budowania efektywnych ćwiczeń (określanie celu oraz dokładne zarysowanie problemu 
i sposobu wykonania danego ćwiczenia).

MOTYWOWANIE GRUPY
Rodzaje i funkcje motywacji, skuteczne motywowanie uczestników, treningi motywacyjne, szukanie przyczyn braku motywacji w grupie, promowanie i nagradzanie aktywnych, wpływ osobowości człowieka na motywowanie, rodzaje motywatorów.

SYTUACJE TRUDNE W PRACY ZESPOŁOWEJ
Trudne sytuacje w pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać (brak jasno określonych celów działania zespołu, zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, tworzenie się atmosfery rywalizacji między uczestnikami, konflikty w grupie, zjawisko konformizmu w grupie), trening radzenia sobie w trudnych
sytuacjach ( tworzenie właściwej atmosfery, radzenie sobie w sytuacji trener kontra grupa).

CASE STUDIES
Treningi uczestników szkolenia pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia podczas prowadzenia szkoleń. Analiza mocnych i słabych stron.
Opis metodyki szkolenia
Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama
Katarzyna Kocur