Akademia prawa dla menadżerów   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Akademia prawa dla menadżerów
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy przydatnej w ich pracy. Omówimy narzędzia prawne, które w praktyce ułatwiają poruszanie się w świecie biznesu oplecionego gęstą pajęczyną przepisów prawa.
Program szkolenia
Prawo cywilne a życie codzienne
Jakie zagadnienia reguluje prawo cywilne?
Kiedy nasze czynności nabierają znaczenia prawnego?
Jak skonstruować oświadczenie woli?
W jaki sposób powstają wady oświadczenia woli?
Jakie są skutki wad w oświadczeniach woli?
Umowy w świetle prawa cywilnego - czyli jak nie dać się ”wystrychnąć na dudka”
Jaką umowę zawrzeć mi będzie najwygodniej, czyli rodzaje umów cywilno - prawnych
Jaką formę powinna przyjąć umowa oraz jakie elementy powinna zawierać?
Kiedy mamy prawo odstąpić od umowy?
Jak zabezpieczyć się na przyszłość? - umowa przedwstępna
W jaki sposób wygasają zobowiązania?
Potrącenie
Nowacja
Umowa sprzedaży
Jakie skutki grożą za niewykonanie umowy?
Jak ustalić wysokość odsetek?
Kiedy mamy do czynienia z kara umowną?
Czym jest szkoda w prawie cywilnym?
Jakie są zasady odpowiedzialności kontraktowej?
Wierzyciel kontra dłużnik - jak wyegzekwować zaległą płatność?
Jak sporządzić przesądowe wezwanie do zapłaty?
Jak skierować sprawę do sądu?
Jakie są podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?
Zbycie wierzytelności?
Jak wygląda postępowanie komornicze?
Czym jest prawo pracy?
Na czym polega swoboda nawiązywania stosunku prawa pracy i płacy?
Jakie obowiązki przyjmują na siebie pracownicy oraz pracodawcy?
Sposoby zatrudniania
Jaką formę powinna przyjąć umowa o pracę oraz jakie elementy powinna zawierać
Umowa o działo oraz umowa zlecenie w prawie cywilnym - na czym polegają obowiązki stron umowy?
Inne rodzaje umów o pracę
Zasady rozwiązywania stosunków pracy:
Jak wypowiedzieć umowę o pracę?
Jak doprowadzić do porozumienia stron?
Zwolnienie dyscyplinarne - przesłanki
Jak doprowadzić do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia?
Roszczenia pracownika oraz pracodawcy po rozwiązaniu umowy
Na czym polega zakaz konkurencji?
Zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych:
Jak udowodnić swoją rację - sprawa gospodarcza
Ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Właściwość Sądów
Prekluzja dowodowa
Opis metodyki szkolenia
wykłady, ćwiczenia
Anna Janiak , tel 422273747