ADVANCED PERSONNEL MANAGEMENT CZYLI MISTRZOWSKIE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM   Powrót

Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
WARSZTATY ROZWIJAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE MENEDŻERA OPRACOWANE I PROWADZONE PRZEZ TOMASZA PIOTRA SIDEWICZA
Forma przyjmowania zgłoszeń
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania na www.csk-partner.pl
Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
- poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie zaawansowanego zarządzania
- doskonalić umiejętności przywódcze poprzez identyfikację własnego stylu kierowania
- wskazać obszary rozwoju wymagające poprawy
- poznać własną osobowość i jej wpływ na zarządzanie zespołem
- poznać indywidualne predyspozycje do bycia skutecznym Menedżerem
- poszerzyć wiedzę jak świadomie budować swoją pozycję w zespole
- rozwinąć umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy Menedżera
- omówić zasady budowania własnego autorytetu oraz najczęściej popełniane błędy, które dyskredytują 

Menedżera w oczach podwładnych
- zaznajomić się z metodami skutecznego delegowania obowiązków
- zrozumieć znaczenie perswazji, manipulacji i wywierania wpływu w zarządzaniu
- poszerzyć wiedzę jak świadomie zarządzać stresem własnym i podwładnego
- poznać różnicę między Liderem a Menedżerem
- skonsultować z trenerem własne doświadczenia i wyjaśnić przyczyny niepowodzeń

Szkolenie przygotowane jest dla menedżerów świadomych biznesowo, z wiedzą o zarządzaniu i wywieraniu wpływu na poziomie średnio-zaawansowanym, którzy nastawieni są na samodoskonalenie, proaktywność, i którzy posiadają silną motywację wewnętrzną do poznania swoich obszarów rozwoju we wskazanym obszarze.
Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej maksymalnie 14 osób. Ilość miejsc ograniczona!
Program szkolenia
1. Zacznij od siebie – czyli od czego zależy Twoja umiejętność zarządzania innymi?
- Czym jest Twoja Inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna i jaki jest ich wpływy na na Twoje sukcesy w zarządzaniu i wywieraniu wpływu na innych
- Czym jest Twoja kondycja emocjonalna i co ma wspólnego z Twoją samooceną, fizjologią Twojego mózgu odpornością na stres Twojego ciała

2. Dlaczego zostałeś Menedżerem?
- Świadomy wybór?
- Parcie na stołek (EGO)?
- Przypadek?

3. Pokaż mi jak sobą zarządzasz a powiem ci, czy możesz rządzić innymi
- Różne style kierowania to różne drogi dojścia do celu
- Jaki styl jest najlepszy?
- Menedżer twardziel czy Menedżer kumpel – analiza video case
- Czy istnieje złoty środek?

4. Co nas kręci, co nas przeraża – poznaj naturę ludzi (swoją) a będziesz wiedzieć jak wpływać na innych
- Co nas motywuje – kij czy marchewka? – analiza video case
- Motywowanie (wpływanie) do pracy siebie i innych

5. Zarządzanie a przywództwo – różnice między tymi podejściem
- Dylemat być LIDEREM czy być MENEDŻEREM?
- Zarządzanie – autorytet – charyzma

6. Jak zbudować autorytet? Czy sam stołek do tego wystarcza?
- Od czego zależy czy zbudujesz autorytet? – analiza video case
- Mowa ust, twarzy i ciała – co nas zdradza i osłabia nasz autorytet? – analiza video case
- Naturalnie dopasowany czy stworzony w wyniku pracy nad sobą?
- Błędy popełniane przez menedżerów, które ich dyskredytują w oczach podwładnych

7. Wpływanie na innych a Twoja zdolność komunikacji i perswazji
- Wpływ a zarządzanie ludźmi – analiza video case
- Zasady komunikacji w zarządzaniu – analiza video case
- Komunikacja a delegowanie zadań – dlaczego tak ważne jest odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi
- Potęga sugestii oraz emocji w komunikacji i wywieraniu wpływu – analiza video case
- Negocjacje i perswazja w zarządzaniu (konflikt interesów) – analiza video case
- Jak się komunikować z krnąbrnymi podwładnymi?

8. Stres w zarządzaniu – jak go wykorzystać u siebie i u innych
- Stres własny i sposoby jego maskowania – analiza video case
- Zarządzanie stresem podwładnego – analiza video case
- Stres podwładnych i sposoby jego wykorzystania – analiza video case

9. Podsumowanie treningu
- Pytania i odpowiedzi – burza mózgów
- Dlaczego przegrałem(am) i dlaczego oni wygrali? – pytania i odpowiedzi – analiza strategii stosowanych przez uczestników w grze na bazie osiągniętych wyników
- Zakończenie treningu i wręczenie nagrody
Opis metodyki szkolenia
Trening składa się z 3 modułów
1. Teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność zarządzania (20% całego treningu)

2. Analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne wpływanie na innych zarejestrowane na materiale VIDEO (40% czasu treningu)

3. Praktycznego, związanego z prawdziwą, bardzo emocjonującą grą wieloturową, która rozgrywana jest pomiędzy uczestnikami treningu oraz trenerem.

Gra jest tak prowadzona przez trenera aby sprawdzić przede wszystkim charakter (postawa), pewność siebie, asertywność, podatność na wpływ ze strony innych i umiejętność wpływania na innych, komunikowania swoich stanowisk i perswadowania w procesie zarządzania. W trakcie gry stworzone są naturalne warunki do działań zmierzających do wywierania wpływu na innych i budowania swojego autorytetu, których wynik przekłada się na stan posiadania. Popełniony błąd może diametralnie zmienić przebieg gry na korzyść kogoś innego. Emocje oraz postawy uczestników wpływają na innych w trakcie gry. Zaletą gry jest jej naturalność, ponieważ to uczestnicy tworzą jej zasady.

Udział w grze gwarantuje uzyskanie odpowiedzi dotyczącej dalszych obszarów rozwoju.

Szkolenie wymaga od uczestników kreatywności, zaangażowania i działania. Bierna postawa uczestnika uniemożliwia mu poznanie siebie oraz swoich obszarów dalszego rozwoju. Innymi słowy – samo przyglądanie się jak inni ćwiczą nie gwarantuje trwałego przyswojenia umiejętności miękkich. Pozwala jedynie opanować dane zagadnienie teoretycznie a nie praktycznie. Każdy uczestnik, który zaangażuje się w grę i będzie się starał na 100% swoich możliwości wyjdzie z gry bogatszy o doświadczenie praktyczne przekładające się na opanowaną przynajmniej jedną technikę, z obiektywną informacją zwrotną na swój temat.
Trener w grze nie unika interakcji z graczami. Daje to graczom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności względem trenera.

Szkolenie ma charakter zadaniowy, pozbawione jest charakteru stricte wykładowego/slajdowego/scenkowego.
Katarzyna , tel 223782669 , biuro@csk-partner.pl