ADOBE PHOTOSHOP W PRAKTYCE - marzec 2015   Powrót

Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne nieSkrócony opis szkolenia
ADOBE PHOTOSHOP W PRAKTYCE
Program szkolenia
Cele szkolenia: 

Przekazanie Uczestnikom wiedzy o funkcjonowaniu i użyteczności Programu Adobe Photoshop, pokazanie możliwości wykorzystania programu dla potrzeb życia zawodowego oraz prywatnego.


Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą nauczyć się pracować z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop.


Forma zajęć:

interaktywny warsztat z komputerami


Korzyści ze szkolenia: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w poruszaniu się w środowisku Adobe Photoshop


Program szkolenia: 

1) Interfejs programu Adobe Photoshop

Grafika rastrowa i wektorowa - specyfika, podobieństwa i różnice
Najpopularniejsze formaty graficzne
Arkusz roboczy, personalizajca interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR
Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia
Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
Definiowanie wielkości obszaru roboczego
Przygotowanie obrazu do druku i na stronę www
Kadrowanie

2) Technika pracy na warstwach

Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
Zmiana przezroczystości między warstwami
Wyrównywanie warstw
Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw

3) Selekcje

Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
Operacje na sekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna
Zapisywanie zaznaczenia w kanale
Zaznaczanie pikseli podobnych i poiększanie automatyczne zaznaczenia, zaznaczanie zakresu koloru
Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
Wypełnianie selekcji i obrys

4) Podstawowe narzędzia malarskie

Pędzel, Ołówek, Gumka

5) Praca z tekstem

Formatowanie tekstu
Praca z tekstem akapitowym
Efekty tekstowe

6) Podstawy edycji i tonowania obrazu

Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
RGB, CMYK, LAB, HSB
Omówienie kanałów
Praca z obrazem czarno-białym
Funkcje i narzędzia retuszerskie

7) Korekta kolorystyczna obrazu

Automatyczna korekta obrazów
Praca na poziomach jasności i Histogramie
Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
Zmiana kolorów, nasycenia,jasności za pomocą HUE-Saturation
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne

8) Ścieżki - tworzenie i edycja

Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
Narzędzia do edycji ścieżek
Praca na węzłach

9) Funkcje grafiki internetowej

Tworzenie animacji
Tworzenie MAP
”Cięcie” obrazków
Tworzenie Rollover
Magdalena Rogalska , warszawa.szkolenia@apedukacja.pl