Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - ochrona danych osobowych po nowelizacji ustawy   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Wykłady, ćwiczenia przygotowujące do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przekazujemy doświadczenia związane z pełnieniem funkcji ABI w różnych podmiotach, realizacją projektów audytorsko-wdrożeniowych w zakresie ochrony danych os.
Opis terminu szkolenia
9.00 - 16.00
Adresaci szkolenia
Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję ABI w firmie, instytucji, spółce, grupie kapitałowej.
Forma przyjmowania zgłoszeń
E-mail lub kontakt telefoniczny.
Po uzgodnieniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy na adres e-mail wskazany przez osobę zainteresowaną szkoleniem - przesłanie uzupelnionego formularza stanowi zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji ABI w firmie, instytucji, spółce, grupie kapitałowej. Nabycie wiedzy praktycznej i merytorycznej potwierdzonej certyfikatem ABI wraz z przekazaniem niezbędnych narzędzi do jej wykonywania.
Program szkolenia
1. Czym są i dlaczego należy chronić dane osobowe? 
2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć
4. Administrator Danych Osobowych – prawa i obowiązki
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zakres odpowiedzialności
6. Przetwarzanie danych osobowych przez pracowników i podmioty współpracujące
7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach grup kapitałowych
8. Obowiązek informacyjny administratora danych.
9. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – obowiązek wdrożenia i stosowania:
10. Zasady przekazywania danych innym podmiotom
11. Zabezpieczenia organizacyjne i techniczne – w jaki sposób zabezpieczyć poufność, integralność i rozliczalność danych?
12. Świadczenie usług drogą elektroniczną – obowiązki usługodawcy.
13. Podstawy i rodzaje odpowiedzialności prawnej – odpowiedzialność Administratora Danych oraz poszczególnych osób
14. Sankcje w przypadku nie stosowania się do wymogów ustawy
15. GIODO – uprawnienia kontrolne
16. Rejestracja wniosków w rejestrze GIODO
17. Odpowiedź na pytania i wątpliwości uczestników. Konsultacje
Opis metodyki szkolenia
Wykłady i ćwiczenia
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Certyfikat ABI
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W cenie: 
- certyfikat, 
- materiały szkoleniowe, 
- szablony dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,

- dwie godziny bezpłatnych konsultacji z ekspertem ds. ochrony danych osobowych,

- lunch, przerwa kawowa
Warunki ukończenia szkolenia
Pełne uczestnictwo i test końcowy (w dniu szkolenia)
Justyna Kowszuk , tel 501675442 , j.kowszuk@odomg.pl